Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen må forstås innenfor sosiale og kulturelle rammer. Samtidig må tiltak være tilrettelagte og lokalt forankret. Nedenfor finner du en lenke til oppsummering av kunnskap om helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 21.12.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​Senter for omsorgsforskning har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet opprettet et nasjonalt dokumentasjonssenter for forsknings- og utviklingsarbeid i helse- og omsorgssektoren, omsorgsbiblioteket.no. Omsorgsbiblioteket samler og tilgjengeliggjør kunnskap basert på forskning og utviklingsarbeid i ulike emner.

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge

Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler emnet helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. Oppsummeringen handler også om sentrale offentlige føringer som har betydning for helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen.

Les mer på omsorgsbiblioteket.no