Helsedirektoratet anbefaler at SANKS videreføres som nasjonal kompetansetjeneste

Publisert 23.06.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​SANKS er godkjent som nasjonal kompetansetjeneste i spesialisthelsetjenesten og rapporterer årlig til Helsedirektoratet. Referansegruppa som er oppnevnt har gitt sin tilbakemelding på rapporten for 2015 og Helsedirektoratet har evaluert tjenesten med følgende konklusjon: Tjenesten anbefales videreført. Evalueringen viser at SANKS har nådd et stykke på vei, men fortsatt har noe å strekke seg etter.
Rapporten fra SANKS, tilbakemelding fra referansegruppa og Helsedirektoratets evaluering finner du her.