Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider og finne det beste alternativet for pasienten.

Publisert 26.05.2017
Tegning av pasientrådgiver og pasient

​Når pasienter henvises til sykehus, har de rett til å velge hvor de vil ha undersøkelse eller behandling. Pasienten kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssteder. Her har fastlegen en viktig rolle.

Hjelp til å velge behandlingssted

For å ta gode valg, er det nødvendig med relevant informasjon. I mange tilfeller er det stor variasjon i ventetider mellom ulike behandlingssteder. På helsenorge.no/velg-behandlingssted kan du sammenlikne ventetider, kvalitet og antall utførte behandlinger. Det er en fordel å gjøre dette allerede før henvisningen sendes. Helsepersonell kan også ringe direkte til en pasientrådgiver: 800 50 005. De har god oversikt og kan gi nyttig informasjon i valg av behandlingssted for dine pasienter. Pasientrådgiverne har også oversikt over avtalespesialister.

Informasjon til pasienter

Pasienter kan ringe 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgiver. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. De kan gi informasjon om ventetider, om spesialisthelsetjenestens tilbud i den enkelte region og om pasientrettigheter. Pasientrådgiverne har også oversikt over avtalespesialister, og tilbud innen ordningen Raskere tilbake.

Fritt behandlingsvalg kan gi din pasient raskere behandling!

Les mer om fastlegens ansvar i fritt behandlingsvalg (helsedirektoratet.no)