Høynet beredskap og bedre arbeidsplaner

Aldri har ambulanseberedskapen i Finnmark vært bedre. De nye turnusplanene i Alta og Hammerfest er et løft for innbyggere og ansatte.

Eirik Palm, kommunikasjonsleder
Publisert 09.02.2023
Sist oppdatert 11.04.2024

Bilde fra Hammerfest ambulansestasjon.

Ansatte ved Hammerfest ambulansestasjon har tatt godt imot den nye arbeidsplanen, forteller enhetsleder Jon Are Aslaksen (t.h.). Foto: FInnmarkssykehuset

I Alta med sine 20 årsverk i ambulansetjenesten, er to ambulansebiler med personell nå på vakt på stasjon i Alta 24 timer i døgnet, hele uka. I tillegg er en beredskapsbil på hjemmevakt mandag til fredag, døgnet rundt.
 
Omtrent slik er det også i Hammerfest, som har 16 årsverk. Forskjellen er at det tredje kjøretøyet er en dagbil etablert for å avlaste på tiden av døgnet. Denne bilen skal i tillegg være møtebil i de tilfeller AMK vurderer det som hensiktsmessig.
  

Kortere reaksjonstid

Klinikkleder Trond Carlson er fornøyd. I en kronikk nylig slo han fast at nye og bedre vaktplaner skal være på plass i løpet av februar måned, og at den samlede beredskapen skal bli bedre. Dette er nå kvittert ut, og klinikklederen er fornøyd. Det er viktig for den prehospitale tjenesten og Finnmarkssykehuset at vi har god og riktig beredskap, og at vi har gode arbeidstidsordninger for våre ansatte, sier han.
 
Han har vært opptatt av at det skal være stor grad av involvering fra ansatte og fagforeninger når nye arbeidsplaner blir utarbeidet. Den tilnærmingen har ført til de forbedringene som foreligger i dag.
 
- Vi har nå en solid beredskap i Alta og Hammerfest, ved at vi sikrer at det alltid er to biler på vaktrom 24/7. Det betyr kortere reaksjonstid for ambulanse, og et enda bedre tilbud til publikum. Det er dette vi skal måles og levere, på fastslår Trond Carlson.
 
Reaksjonstiden for ambulanse er ett av fire ledd i akuttkjeden. I Norge deles utrykningen inn i fire deler: Publikumstid, reaksjonstid for AMK, reaksjonstid for ambulanse og utrykningstiden. Også her er det klare normer, og fordi vi har spredt bosetting og lange avstander i Finnmark, er det ekstra viktig at vi har god styring på ressursene.
 
- De nye vaktordningene vil avlaste hver enkelt vakt, ved at man oppnår bedre fordeling mellom oppdragene per bil, og det betyr gode arbeidstidsordninger som i sin tur vil gjøre det mer attraktivt å jobbe i ambulansetjenesten, framholder klinikklederen.

To biler på tilstedevakt gir rom for en mye bedre fordeling av oppdrag mellom vaktlagene

Jon Are Aslaksen
 
Godt mottatt
Ved Hammerfest ambulansestasjon er den nye arbeidstidsavtalen godt mottatt, forteller Jon Are Aslaksen. Han er enhetsleder ved ambulansestasjonen, og har vært med i arbeidet med de nye arbeidstidsordningene ved stasjonen.
 
- Tilbakemeldinger fra ansatte er gode. To biler på tilstedevakt gir rom for en mye bedre fordeling av oppdrag mellom vaktlagene. I tillegg har vi en dagbil som tar unna mange turer når det er størst belastning. For befolkningen vi dekker og har beredskap for, vil dette i de fleste tilfeller gi kortere tid til hjelpen er på plass, sier han.
 
Beredskapen er med andre ord styrket vesentlig, samtidig som belastningen på de ansatte er redusert - uten at det er tilført flere årsverk. Dette har skjedd ved at ambulansetjenesten har organisert seg på en annen måte.

 
Flåtestyring
Men hva skjer dersom det er mange hendelser på samme tid?
 
Her kommer begrepet flåtestyring inn, og dette er en oppgave som ivaretas av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Man planlegger ikke beredskap ut fra toppene, men ut fra normalen. Blir det topper, vil AMK flåtestyre. I noen tilfeller innebærer det også å flytte andre ressurser til midlertidige lokasjoner, slik at beredskapen opprettholdes.
 
- Vi er opptatt av at det skal være riktig beredskap. Ikke over- eller underdimensjonert, men riktig. Det er årsaken til at vi ikke har hjemmevakt på de stasjonene med mest aktivitet lengre, sier Trond Carlson. 
 
Unntaket er Alta, her har det underveis kommet inn forslag på å ta bort bil 3. Det kan være at det er riktig, men vi ønsker ikke å gjøre det uten at vi har et godt grunnlag å gjøre vurderingen på. Det betyr i praksis at vi velger å ha den tredje bilen som en aktiv bil når vi erfaringsmessig har mest aktivitet. Dernest er den på hjemmevakt og kun som en støtte om det oppstår samtidskonflikter og alle bilene blir opptatte i Alta. Den sikkerheten ønsker vi å beholde inntil videre.
  

39 ganger rundt jorda

Det betyr at det aldri før har vært bedre ambulanseberedskap i Finnmark, enn nå.
 
  • I Øksfjord er ambulansebåten «Thea Jensen» stasjonert. Fartøyet er i beredskap døgnet rundt, og gjennomførte fra 1. november 2021 til 31. oktober 2022 325 oppdrag for Finnmarkssykehuset. Dette gjelder kommunene Loppa, Hasvik, Alta og Hammerfest, og fartøyet tilbakela i denne perioden 44.318 kilometer. Fartøyet er oppsatt med sykepleiere eller ambulansearbeider.   
  • I Kirkenes er et ambulansehelikopter og et ambulansefly i beredskap 24/7. Her gjennomførte luftambulansetjenesten 857 oppdrag. De to ambulanseflyene som er stasjonert i Alta gjennomførte i fjor 1.548 oppdrag. Flyene er oppsatte med anestesisykepleier/intensivsykepleiere og helikopteret er oppsatt med anestesilege.
  • I tillegg er 30 ambulansebiler stasjonert i 17 av 18 kommuner i Finnmark. I fjor tilbakela disse ambulansebilene 1.563.838,52 kilometer på veiene i regionen, noe som tilsvarer mer enn 39 ganger rundt jorda langs ekvator. Totalt løste ambulansetjenesten 20.341 oppdrag. Det totale timeforbruket ved disse oppdragene var 50.489,54 timer.