Høythengende pris til Hammerfestlege

Ane Kokkvoll mottok tirsdag 24. mai Marie Spångberg-prisen for 2016 fra Den norske legeforening

Publisert 31.05.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​Kokkvoll får prisen for artikkelen Health in overweight children: 2-year follow-up of Finnmark Activity School – a randomised trial.  Artikkelen er publisert i Arch Dis Child 2015;100:441-448 http://adc.bmj.com/content/100/5/441.abstract.

Formålet med studien som presenteres i artikkelen er å bygge kunnskap som kan anvendes ved behandling av barn med betydelig overvekt/fedme. Resultatene bygger på data fra en toårig oppfølging av overvektige barn som hadde deltatt i et randomisert behandlingsforsøk i 6 kommuner i Finnmark samt Tromsø kommune.

Særlig Finnmark har en høy andel barn med overvektproblemer. Regionen er også kjennetegnet av store avstander til sykehus, hvilket krever at kommunehelsetjenesten utvikler egne strategier for å behandle overvektige personer, og da særlig barna.

Marie Spångberg-prisen er Den norske legeforenings pris for årets beste kvinnelige forsker. Den går nå for andre gang til en av Finnmarkssykehusets ansatte, Kari Milch Agledahl fikk den i 2011.

– Dette viser at Finnmarkssykehusets kvinnelige forskere driver forskning i nasjonalt toppsjikt, sier Forskningsstyrets leder, professor Torben Wisborg, og legger til at det er stort for et lokalsykehus å ha ansatte som tildeles denne prisen flere ganger. – Dette viser at målrettet satsning på forskning også kan føre frem på mindre sykehus, men er først og fremst en heder til de to prisvinnere

Samtidig ble Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten tildelt et team av helsepersonell i Alta, for deres arbeid med simuleringstrening (BEST – BEdre og Systematisk Teamtrening) og behandling av akutte helsetilstander i primærhelsetjenesten. BEST holdt første trening for lokale akuttmedisinske team i Alta i 2001. Siden har leger i Alta Kommune sammen med sykepleiere på Alta Kommunale Legevakt og ambulansetjenesten i Alta (Finnmarkssykehuset) holdt dette i live. Se vedlegg.

Marie Spångberg-prisen ble opprettet av Legeforeningen i 1993 i forbindelse med hundreårsjubileet for Marie Spångberg, den første kvinnelige legen i Norge. Formålet er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk kvinnelig lege i et norsk eller internasjonalt tidsskrift hvert kalenderår. 

Ane Sofie Kokkvoll er overlege ved barneavdelingen, Finnmarksykehuset Hammerfest og har også bakgrunn fra kommunehelsetjenesten. Kokkvoll er opprinnelig fra Asker. 

Ane Kokkvoll
M 906 40 467 | T 78 42 19 34 | Ane.Sofie.Kokkvoll@finnmarkssykehuset.no

Klikk på bildene for høyoppløselig versjon


Ane Kokkvoll

En mann med briller og hvit skjorte

Torben Wisborg