Hvor mange pasienter må videre til UNN?

Kun et mindretall av pasientene som legges inn på våre lokalsykehus, har behov for å overføres til UNN, viser tall fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 22.12.2021
Sist oppdatert 04.09.2023
Bilde av Hammerfest sykehus i desemberlys.
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering har undersøkt hvor mange pasienter fra sykehusene i Kirkenes og Hammerfest (bildet) som må videre til UNN. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

​KRONIKK: ​I oktober i år mottok Finnmarkssykehuset en forespørsel fra Stortingets utredningsseksjon der de ba om følgende informasjon:

 • Har dere tall for/statistikk over hvor mange pasienter som først legges inn ved Hammerfest sykehus eller Kirkenes sykehus, og som så blir overført til Universitetssykehuset i Tromsø fordi Hammerfest og Kirkenes ikke var «riktig» behandlingssted?
 • Og finnes det data om hvor lenge disse eventuelt blir liggende før overføring til UNN?

Sunde Harald portrett inne halvnær - foto eirik palm.jpg

Harald G. Sunde

Utfordringen ble sendt over til våre tallknusere i Tromsø på Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). SKDE var tydelige på at de ikke kunne svare noe om hva som var en riktig innleggelse eller ikke – det er nedfelte rutiner på hvilke pasienter som først skal til sitt lokale sykehus for utredning og/eller innledende behandling. Svar på et slikt spørsmål vil kreve en mer dyptpløyende fagrevisjon.

Spørsmålene ble derfor gjennom dialog og i felles forståelse med Stortingets utredningsseksjon omskrevet til følgende bestilling:

 • Beskrive omfang av overføringer fra Kirkenes sykehus og Hammerfest sykehus

til UNN Tromsø

 • Beskrive hvor lenge pasientene ligger før overføring, fordelt på sykehus og avdelinger
 • Beregne andel av innlagte pasienter på sykehusene i Finnmark som overføres til

UNN Tromsø.

Raskt til endelig behandlingssted

Finnmarkssykehusets grunnleggende holdning er at pasientene skal komme til sitt endelige behandlingssted så raskt som mulig. Hvis man allerede hos fastlegen eller i ambulansen kan fastslå at rett behandling for den aktuelle pasienten er på UNN, tilstreber vi å sende direkte til UNN uten at pasientene sendes via lokalsykehus. Dette gjelder blant annet følgende pasientgrupper:

 • STEMI-hjerteinfarkt. For disse alvorlige hjerteinfarktene har Finnmarkssykehuset tatt initiativ til og sammen med UNN nedskrevet rutiner som sikrer raskt transport av pasientene direkte til UNN.
 • Hjerneslagpasienter som skal til trombektomi. For pasienter med store hjerneslag og som egner seg for trombektomi (fysisk uthenting av blodpropp fra blodårene i hjernen) har Finnmarkssykehuset tatt initiativ til og fått etablert en rutine som tilstreber at disse pasientene – for å spare tid - blir sendt direkte til UNN. 
 • Alvorlig hypotermi (nedkjøling) og alvorlige traumer (skader). I Helse Nords prosedyrer som omhandler alvorlig hypotermi og alvorlige traumer (som også er gjeldende for Finnmarkssykehuset) framkommer det hvilke pasienter som skal direkte til UNN, og hvilke som skal til lokalsykehus.


De fleste legges inn på sitt lokalsykehus

Oftest er det ikke mulig å fastslå så tidlig i forløpet hvilke pasienter som egner seg for behandling i lokalsykehus og hvilke pasienter som bør til UNN. Innleggelse på lokalsykehus blir i slike tilfeller riktig valg. På våre lokalsykehus blir pasientene undersøkt, utredet og behandling blir etablert. Kirkenes sykehus tar imot mellom 3.000 og 4.000 pasienter hvert år, mens Hammerfest sykehus tar imot mellom 5.000 og 6.000 innleggelser.

For noen av disse pasientene avdekkes det under utredning og tidlig behandling tilstander som krever videre utredning eller behandling på UNN, disse pasientene overføres da til UNN så raskt dette er praktisk mulig.

Et mindretall må videre

Da SKDE var ferdig med å regne på tallene kunne de sende tallene i tabellene under til Stortingets utredningsseksjon.

Som det framkommer av tabell 1 har kun et mindretall av pasientene som legges inn på våre lokalsykehus behov for å overføres til UNN. For Kirkenes sykehus dreier det seg om i snitt 6,5 prosent for årene 2018-2020, for Hammerfest var tallet 5,1 prosent i snitt. Dette betyr at tett opp mot 95 prosent av de pasientene som legges inn på våre lokalsykehus får sin endelige behandling der, og kan sendes hjem til sin hjemkommune etter oppholdet.

 

Tabell 1: Antall innleggelser og antall/andel overføringer til UNN-Tromsø fra Kirkenes og Hammerfest sykehus, 2018-2020.

 Kirkenes sykehus
Hammerfest sykehus
ÅrInnleggelserOverføringerAndelInnleggelserOverføringerAndel
201833682377,0%59542794,7%
201936912416,5%61313365,5%
202031921875,9%54322775,1%​

Gjennomsnittstida for opphold på våre lokalsykehus framgår av tabell 2. Tida før overføring til UNN var rundt fire dager med en mediantid på to dager. Langtidsliggere trekker gjennomsnittstida opp.

 

Tabell 2: Liggedøgn i primærsykehus før overføring til UNN-Tromsø, gjennomsnitt og median, 2018-2020.

 Kirkenes sykehusHammerfest sykehus
ÅrGjennomsnittMedianGjennomsnittMedian
20184,824,42
20195,234,13
20203,624,42​

Oppsummert

Vi oppsummerer tallene som kom fram slik:

 • Finnmarkssykehuset skal fortsette sin praksis med at pasienter der vi tidlig kan identifisere at det er i behov for behandling på UNN, fortsatt skal sendes direkte til UNN.
 • Et mindretall av pasientene som legges inn på lokalsykehusene (5-6 prosent) vil trenge overføring til UNN, disse skal fortsatt bli overført så raskt som mulig så snart overføringsbehovet er klarlagt.
 • Det er imidlertid gledelig å kunne fastslå at Finnmarkssykehusets lokalsykehus sluttbehandler de aller fleste pasientene som blir lagt inn hos oss.

Finnmarkssykehuset vurderer tallene fra SKDE som en viktig bekreftelse. Etter vår oppfatning betyr tallene at Finnmarkssykehusets rutiner for utvelgelse av pasienter som skal rett til UNN, fungerer etter hensikten. Tallene viser dessuten at våre lokalsykehus utfører sitt samfunnsoppdrag som lokalsykehus i Finnmark på en god måte. ​

​​