I Finnmark får flest hjertepasienter oppfølging

Ingen helseforetak i Norge gir oppfølgingstilbud i hjertesviktpoliklinikk til så mange pasienter, som Finnmarkssykehuset. Det viser ferske tall fra Norsk hjertesviktregister.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 05.07.2024
Illustrasjonsbilde for hjertesviktpoliklinikk.

Illustrasjon: Colourbox

Ingen steder i landet får så mange hjertepasienter oppfølging, som i Finnmark. Finnmarkssykehuset har høyest måloppnåelse i Norge.

Finnmarkssykehuset startet etableringen av hjertesviktpoliklinikker i 2022, og har i dag slike klinikker i Kirkenes, Alta og Hammerfest. Tallene som ble publisert i juni, viser at helseforetaket har hatt en stor forbedring i antall pasienter som får oppfølging ved en hjertesviktpoliklinikk. Faktisk så stor at Finnmark stiller i en egen klasse.

 

Ingen helseforetak i landet har bedre resultater.
Marianne Lægran

 

Best i klassen

Norsk hjertesviktregister, et av de medisinske kvalitetsregistrene for spesialisthelsetjenesten i Norge, måler antall pasienter per 100.000 innbyggere som får møte ved en hjeresviktpoliklinikk.

Siste rapport viser at antallet pasienter som har fått oppfølging ved en av Finnmarkssykehusets hjertesviktpoliklinikker er økt fra 18 personer per 100.000 innbyggere i 2022, til 255 i 2023.

Ingen helseforetak i landet har bedre resultater, sier Marianne Lægran, konstituert daglig leder for Norsk hjertesviktregister (NHSR).

- Det er anbefalt at flest mulig pasienter får møte på hjertesviktpoliklinikk, og Finnmarkssykehuset er best i klassen, fastslår hun.

Studier viser at tverrfaglig oppfølging gir bedre livskvalitet, høyere overlevelse og det reduserer antall innleggelser for hjertesviktpasienter.

Normen, altså antallet som beskriver høy måloppnåelse, ble nylig økt av Fagrådet i NHSR, og fastsatt til 100 personer per 100.000 innbyggere.

 

Det har vært jobbet grundig og godt av dyktige fagfolk, som nå gjør at vi kan håndtere dette selv - til beste for finnmarkspasienten.
Ole Hope

 

Bedre livskvalitet

Tallet på pasienter med kronisk hjertesvikt er i økning i Norge i dag, blant annet som følge av at gjennomsnittsalderen i befolkningen øker, og fordi flere lever lenger med diagnosen som følge av bedre behandlingsmuligheter.

Nasjonalt var det samlet kun 76 per 100.000 innbyggere som møtte på en hjertesviktpoliklinikk i 2023, noe fagfolk mener trolig er en altfor lav måloppnåelse.

Tallene fra Norsk hjertesviktregister viser at det er seks av 19 helseforetak i Norge som ligger over den nye normen. Ved Helse Trøndelag HF, som er nummer to, har 150 personer per 100.000 innbyggere fått oppfølging ved hjertesviktpoliklinikk.

En mann i dress

Foto: Jørgen Brun

Ole Hope

 

- Det er viktig for at pasientene våre har et godt tilbud. Tidligere hadde vi ikke tilbudet i Finnmark, og de som trengte det måtte til Tromsø. Det har vært jobbet grundig og godt av dyktige fagfolk, som nå gjør at vi kan håndtere dette selv, til beste for finnmarkspasienten. Her er vi i kjernen i lokalsykehusets oppgaver; ivaretakelse av kronikere og alvorlig syke, sier administrerende direktør Ole Hope i Finnmarkssykehuset.

 

Opplæring, råd og mestring

En hjertesviktpoliklinikk skal tilby pasienten opplæring om hjertesvikt, økt mestring av sykdommen, råd om fysisk aktivitet og kosthold, og optimal justering av medisinene i henhold til anbefalingene.

Tilbudet er relativt nytt i Finnmarkssykehuset. I 2022 ble den første hjertesviktpoliklinikken etablert i Kirkenes, og året etter var et slikt tilbud også på plass i Hammerfest og Alta.

I juni hvert år publiserer de medisinske kvalitetsregistrene i Norge sine årsrapporter, og rapporten fra Norsk hjertesviktregister for 2023 viser at arbeidet med å etablere og ta i bruk hjertesviktpoliklinikker i Finnmarkssykehuset har vært vellykket.

(Teksten fortsetter under bildet)

Bilde av Kirkenes sykehus, med skiltet i forgrunnen.

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Hjertesviktpoliklinikken i Kirkenes, som har lengst fartstid i Finnmarkssykehuset, er også blant de med høyest samlede resultater blant hjertesviktpoliklinikkene i landet. Alta ligger foreløpig et stykke lenger ned på skalaen, mens Hammerfest hadde for lite antall til å vurderes i flere av indikatorene.

Helse Nord er også det regionale helseforetaket med høyest måloppnåelse per 100.000 pasienter som har møtt til hjertesviktpoliklinikk.