I rute med nye Hammerfest sykehus

Den første delen av fløyen hvor blant annet akuttavdelingen og operasjonsstuer skal ligge, er i ferd med å reise seg. Tilsammen 25.000 tonn med betongelementer skal på plass i det nye sykehuset for Vest-Finnmark.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 29.01.2021
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde fra byggeplassen.

De første delene av det nye sykehuset er i ferd med å reise seg. Her monteres betongelementer på B1. I forgrunnen klargjøres fundamentet for de neste kvadratene. Alle foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- Prosjektet er i rute. Detaljprosjekteringen foregår for fullt. Produksjonen på byggeplassen ligger foran hovedframdriftsplanen, og arbeider med utstyrsinnkjøp er oppstartet, oppsummerer prosjektleder Christian Brødreskift i Sykehusbygg HF.

 

Råbygg i 2021

Det er travelt på sykehustomta på Fuglenes i Hammerfest. 55 personer er for tiden i sving inne på byggeplassen. Grunnarbeider, betongarbeider, montering av betongelementer, legging av rør, landmåling og setting av stikker foregår side om side, og endringene sees nå tydelig fra dag til dag.
 
- Peler for hele bygget er satt, fundamenteringen for bygg B1 er komplett, og nå er arbeidet med gulv på grunn i Blokk 2 godt i gang, oppsummerer Rolf Johnny Nilsen. 
 
Prosjektlederen hos Consto Nord, som har oppdraget med å bygge nye Hammerfest sykehus, peker utover tomta fra trappa opp til brakkeriggen på utsiden av gjerdet.
 
(Teksten fortsetter under bildet)
 
Illustrasjon fra byggeplassen.

Rør og vannledninger inne på tomta er nå lagt.

 
 
Det nye sykehuset for Vest-Finnmark er konstruert med fire blokker eller kvadrater. Den første delen av råbygget til blokk 1, som blant annet vil huse akuttavdeling, radiologi, fødeavdeling og operasjonsstuer, tar nå form. For øyeblikket monteres betongelementene til andre etasje, og i midten av februar starter monteringen av elementer i andre halvdel.
 
Tilfylling av masse foregår underveis ettersom underetasje og grunnplan blir klare. Inne på tomta er alt av utvendige vann og avløpsledninger lagt, og fundamentene som står oppe på pelene og som skal bære bygget, gjøres fortløpende klare til støp.
 
I løpet av 2021 skal råbygget være reist.
 
 (Teksten fortsetter under bildet)
 
Portrettbilde av Rolf Johnny Olsen med byggeplassen i bakgrunnen.

Rolf Johnny Nilsen i Consto har for tiden 55 arbeidere i sving på byggeplassen.

Detaljprosjektering

Samtidig pågår arbeidet med detaljene i byggeprosjektet for fullt med 50 - 60 prosjekterende. Detaljprosjekteringen og byggingen skjer parallelt, noe som prosjektet sparer tid på.

 
- Under detaljprosjekteringen blir prosjektet uttegnet og detaljert med arbeidstegninger. Alle tekniske anlegg blir koordinert med arkitekt og entreprenøren for å finne gode løsninger som ivaretar funksjonskravet, forteller Christian Brødreskift.
 
Det er Sykehusbygg HF som har ansvaret og prosjektledelsen av det nye sykehuset. I byggefasen deltar Sykehusbygg i detaljprosjekteringen og kontrollerer tegninger og utførelse, og ivaretar kravene Finnmarkssykehuset som byggherre stiller til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, både på byggeplassen og overfor prosjekterende, samt boforhold og kontrakter. 
 
Prosjektet har også ansvar for innkjøp av brukerutstyr, noe som gjennomføres av Sykehusbygg.
 
- I tillegg koordineres arbeidene opp mot andre prosjekter utenfor kontrakten, som nytt parkeringshus og nye planer for riksvei 94, framholder Brødreskift.
 
(Teksten fortsetter under bildet)
 
Bilde fra omvisning tidlig i januar 2021.

Finnmarkssykehuset og Sykehusbygg har vært på mange befaringer på byggeplassen. Her fra begynnelsen av januar i år. Foto: Christian Brødreskift, Sykehusbygg

 

Så noen funfacts

Men hva er det som skal til for å reise et sykehus. Her er noen tall for nye Hammerfest sykehus:

  • Ca. 25 millioner kilo tonn betongelementer
  • Ca. 1.100 turer med ferdige betongelementer fra leverandøren i Alta til sykehustomta i Hammerfest.
  • Ca. 100 turer med dragere og betong til utstøping hulldekker
  • Ca. 15.500 kubikkmeter med betong (et gjennomsnittlig badekar rommer 0,2 kubikkmeter vann)
  • Ca. 1.800 kilometer med armeringsjern
  • I overkant av 4 kilometer med peler.
Bygget skal overleveres til prøvedrift høsten 2024, og i januar 2025 vil Finnmarkssykehuset ta det nye sykehuset i vanlig drift.