Info til PHT angående Posten

Fra 1.januar 2018 slås A-og B-post sammen og en ny avtale med Posten/Bring er inngått. Dette vil erstatte dagens ordning og medfører følgende endringer:

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 06.12.2017
Sist oppdatert 07.12.2017

Sykehus:
All frakt av denne typen skal registreres i Posten/Brings bestillingsverktøy på nett og bestillingen må være tilknyttet et spesielt kundenummer for å få tilgang til den rette tjenesten. Sykehusene vil utføre denne bestillingen for legekontorene, og legekontorene vil få tilsendt fraktetiketter fra oss. Etter hvert må vi evaluere hvordan denne logistikken fungerer best.

Sykehusene vil i første omgang sørge for boblekonvolutter, som sendes ut til legekontorene og vil etter hvert vurdere hvilken type emballasje som best egner seg for denne logistikken. De prefrankerte konvoluttene som finnes i dag blir på sikt avviklet. De vil fremdeles fungere, men siden det tar lengre tid er det ikke ønskelig fra helseforetakenes side.

Avsender:
Avsender er ansvarlig for å sørge for riktig emballasje. I praksis kan avsender benytte emballasje (konvolutt eller eske) innenfor gitte mål som gjelder for pakker. Pakkene må ha størrelse minimum mål 23x13x1cm og maksimum mål 60x60x120cm, samt vektgruppene 0-4kg eller 0-9kg.

All forsendelse av biologisk materiale skal merkes med UN3373 Biologisk stoff kategori B.

Legekontor:
Legekontorene må tilstrebe å kun sende en pakke daglig som inkluderer alle prøver, noen vil derfor ha behov for en større eske i stedet for boblekonvolutt. Pakke ekspress over natt garanterer leveranse fra legekontor til sykehuslaboratorium innen kl 09 dagen etter, men det forutsetter at innlevering til postkontor eller post-i-butikk(PIB) skjer innen gjeldende frist i aktuelt område. Se Posten/Brings nettside for denne fristen https://www.posten.no/kart.

For de som allerede har en etablert henteavtale med Posten/Bring (landpostbud) eventuelt annet kan fint levere via den, men vær obs på å sjekke at gjeldende innleveringsfrist overholdes.

Mottaker:
Mottaker av pakke fra primærhelsetjenesten må dekke denne kostnaden, og administrerer derfor alle kundene på sitt kundenummer. Prøver som skal sendes til annet helseforetak enn hovedsykehus, må vurderes om skal sendes direkte dit med tanke på holdbarhet. Også for disse prøvene gjelder at mottaker dekker kostnaden, og mottaker skal forestå fraktetikett.

 

Ettersom dette er et nytt system er vi opptatt av å registrere avvik som måtte oppstå, for å gjøre tjenesten best mulig. Avvik kan sendes på epost til oss, så vil vi behandle de videre. Fordelen med å gå over til pakketjeneste er at vi kan spore alle forsendelser.  Vi håper på en vellykket og god implementering!

Spørsmål?

Ta kontakt med laboratoriet, Finnmarkssykehuset:

Laboratoriet.Kirkenes@finnmarkssykehuset.no

Kirkenes: 78 97 33 90

Hammerfest: 78 42 15 52