Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. For spørsmål rundt covid-19 ta kontakt med fødeavdelingen.

Publisert 14.03.2020
Sist oppdatert 19.10.2022
Illustrasjonsbilde av barneseng

Til deg som skal føde på Kirkenes sykehus

Tilbudet til fødende og gravide går som normalt. 

 • Ta kontakt med avdelingen om du har symptomer på covid-19 eller har testet positivt.

Besøkende:

Føde/Gyn.avdelingen drives av en faggruppe som det er liten tilgang på. Vi er derfor svært sårbar ved sykdom hos personalet.

Det er i perioder andre smittsomme sykdommer i samfunnet, f.eks RS-virus og influensa. Slik smitte vil vi unngå i en avdeling der det ligger nyfødte.

På bakgrunn av dette, ser vi oss nødt til å begrense besøkende til alle våre pasientgrupper.

 • ​Kun søsken til den nyfødte kan få komme på besøk x 1 under oppholdet. De må være helt friske og ikke være definert som nærkontakter. Hender sprites på tur inn og ut. De skal kun oppholde seg på pasientrommet.

Husk at de fleste fødepasienter i Norge ligger kun to døgn i barsel. På denne tiden skal de komme seg noenlunde til hektene, bli kjent med sin nyfødte og etablere amming. De skal også ha undervisning i barnestell mm. Tiden skal altså ikke brukes på besøkende.

Det kan gjøres unntak fra dette, men kun i samråd mellom pasient og personal.
Flere sykehus i landet har innført strengere besøksrestriksjoner. Dette er ikke bare pga pandemien, men også fordi barselpasientene har det bedre når de ikke behøver å bruke tiden på besøkende.

 • Våre gynekologiske pasienter kan motta besøk, men vi ber enhver tenke nøye over nødvendigheten av dette. Vær helt frisk når du kommer, og avtal på forhånd med gyn.pasienten om hun tar imot besøk.

Vi takker for forståelsen for våre besøksrutiner.

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Ledsager får være med på polikliniske konsultasjoner og ultralyd.

Til deg som skal føde på Hammerfest sykehus

Tilbudet til fødende og gravide går som normalt. 

 • Ta kontakt med avdelingen om du har symptomer på covid-19 eller har testet positivt. 

 • Ledsager må straks gi beskjed dersom hen får symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, personalet forbeholder seg retten til å sende hjem ledsager ved tvil om smittestatus. 
 • Barselopphold tilbys så lenge kvinnen trenger det.

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Ingen restriksjoner for ledsagere. 

 • Kontakt avdelingen direkte.

Til deg som skal føde på Klinikk Alta

Alle restriksjoner for pasienter er i utgangspunktet opphevet. Ta kontakt med fødestua hvis du har spørsmål.

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke får du beskjed

Besøkstider: 17.00-19.00

Hovedregelen er at besøkende/ledsagere til pasienter forholder seg til råd som til befolkningen ellers.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?
Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Nyttige lenker