Innflytting på ny døgnenhet

Døgnenhet + Finnmarksklinikken = Døgnenhet for psykisk helse og avhengighet.

Majjen Ristiinna Eira
Publisert 10.01.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Innflytting til ny døgnenhet i Karasjok.
Innflyttingen i den nye døgnenheten i Karasjok er i full gang.

Ved SANKS Karasjok pågår det nå et nybrottsarbeid der to enheter samordnes og samlokaliseres til en enhet. Døgnenheten innen voksenpsykiatri slås sammen med rusinstitusjonen Finnmarksklinikken, og målet er å sikre at pasienter får et mer helhetlig behandlingstilbud.


Bedre tilpasset behandling

Med et helhetlig tilbud menes det at for eksempel at våre ruspasienter vil kunne få bedre behandling dersom vedkommende også har psykiske utfordringer, forteller enhetsleder Ellen Ingrid Eira.

– For ruspasientene våre vil nye lokaler innebære en stor oppgradering sammenlignet med dagens lokaler. Pasientene vil også kunne få en helhetlig og bedre tilpasset behandlingstilbud for eventuelle psykiske utfordringer, siden vi nå får styrket bemanningen med ressurssterke fagpersoner med erfaringer fra Døgnenhet innen voksenpsykiatri. Det samme gjelder pasientene ved Døgnenheten, som heretter vil få et bedre behandlingstilbud for eventuell rusproblematikk, sier Eira.

Teksten fortsetter under bildet.

 

Tar imot pasienter i uke 3

Morten Solheim ved Døgnenheten har vært med gjennom hele flytteprosessen, og forteller at det har vært mye arbeid i innspurten

– Det går mye tid til å tømme og flytte ut av lokaler som har eksistert siden 70-tallet. Men vi satser på å jobbe fort slik at pasientene ikke behøver å vente lenge på behandlingstilbud, sier Solheim.

– Tanken er å ta imot pasienter fra 14. januar, og til da skal det viktigste være på plass. Deretter vil noen arbeide med å ivareta pasientene, mens andre fortsetter med flyttearbeidet, framholder han.

Å opprette noe nytt er alltid spennende. Eventuelle justeringer knyttet til samlokaliseringen vil bli tatt underveis, dersom det viser seg å være nødvendig.

Teksten fortsetter under bildet

 

 

 

God turnusordning motiverer

Prosessen knyttet til flyttingen av Døgnenheten i Lakselv til Karasjok har vært utfordrende for de ansatte, og har vakt en del frustrasjon i løpet av årene den har vart. Også Solheim kan bekrefte dette.

– Men heldigvis har vi, etter mitt syn, fått en god turnusordning med tolvtimersvakter. For min del bidro det til økt motivasjon for å fortsette i arbeidet til tross for pendlingen det innebærer. Med en slik turnusordning fører det til at man jobber mer intensivt og samtidig får en lengre sammenhengende friperiode.

– I tillegg til et godt tilrettelagt turnus har vi også fått et eget overnattingstilbud for de ansatte som er på arbeid. Det er en stor fordel. Når arbeidsdagen er på tolv timer kan det være greit å kunne ha mulighet til å overnatte i Karasjok i stedet for å bruke ytterligere to timer til kjøring, sier Morten Solheim.

Det er pasientene som skal få et bedre og mer helhetlig tilbud, og det har vi stor tro på at vi klarer.

Ellen Ingrid Eira
 
 

 Utfordrende og spennende

Enhetsleder Ellen Ingrid Eira har tro på at man klarer å utvikle Døgnenhet – psykisk helse og avhengighet til en sterk og velfungerende enhet.

– Til syvende og sist handler dette om pasienter. Det er pasientene som skal få et bedre og et mer helhetlig tilbud, og det har vi stor tro på at vi klarer. Tiden fremover blir spennende og utfordrende. Det er mange spørsmål som skal løses, men jeg stor tro på at dette skal gå bra, sier hun.

 


Fakta om Døgnenhet – psykisk helse og avhengighet

• Helse Nord RHF har et overordnet ansvar for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Norge.
 
• Finnmarkssykehuset har fått i oppdrag å samlokalisere behandlingstilbud innen rus og avhengighetslidelser (TSB), voksenpsykiatri.
 
• Den nye enheten kalles for Døgnenhet psykisk helse og avhengighet, og har to poster; én for psykiatri, den andre for avhengighet. Enheten har en felles leder, men hver post har egen fag- og kvalitetskonsulent. Staben vil dels være felles (sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut), dels delt (lege, psykolog).
 
• Behandlingsoppleggene vil være tilpasset de ulike pasientgruppene, men det vil også være en del felles aktiviteter. Noe av miljøterapien på dagtid vil være felles, og også på kveld, natt og helger vil miljøterapeutene ha fellesvakter på begge poster.
 
• Med en slik samlokalisering av behandlingstilbud ønsker man å ha en mer helhetlig tilnærming til pasientene. Ofte kan pasienter både ha rusproblemer og psykiske problemer. De vil da få et samlet tilbud på ett sted, i stedet for å bli sendt til ulike behandlingssteder.