Innfører adgangskontroll

For å begrense faren for smitte av covid-19 (koronavirus) har Kirkenes sykehus innført adgangskontroll. Samme tiltak innføres ved Hammerfest sykehus søndag 15. mars. Også Klinikk Alta innført tiltak.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 14.03.2020
Sist oppdatert 24.01.2022
Bilde av Kirkenes sykehus.
Finnmarkssykehuset følger rådene fra Helsedirektoratet, og gjør tiltak for å begrense besøkende til sykehusene.

  • Kirkenes sykehus har innført adgangskontroll.
  • Hammerfest sykehus innføre adgangskontroll med fra søndag. 
  • Klinikk Alta har adgangskontroll på plass fra mandag morgen 6.30.
Adkomsten til sykehusbyggene er avgrenset til hovedinngangen.

Eirin Pedersen ved adgangskontrollen ved Kirkenes sykehus.

Eirin Pedersen ved adgangskontrollen ved Kirkenes sykehus. Foto: Carlo Mortensen, Finnmarkssykehuset

Tilgang til sykehusene gis kun til våre pasienter, partner på fødeavdelingen og nærmeste pårørende til kritisk syk pasient. Ved Hammerfest sykehus gis det også adgang til nærmeste pårørende til barn.

Vi oppfordrer andre som vil komme i kontakt med pasienter, om å bruke mobiltelefon, Facetime eller andre digitale verktøy. Begrensningene gjelder også for leverandører/samarbeidspartnere og andre som skal ha tak i noen på sykehuset.

I helgen vil døren ved Kirkenes sykehus være åpen i tidsrommet 09 til 16, og bemannet med personale. Utenom dette er det mulig å bruke ringeknapp på utsiden for å komme i kontakt med avdeling.

På Hammerfest sykehus er hovedinngangen åpen i tidsrommet 7 til 22, men det kan bli endringer her. I helga stenger hovedinngangen klokka 16.

I Alta er intern dør i vestibylen til Klinikk Alta stengt. Det er informasjon for de som har behov for å snakke med vakthavende sykepleier på sengepost psykisk helse og somatikk. Det samme gjelder fødestua.

Vi vurderer tiltak fortløpende.