Innført skallsikring

For å begrense faren for smitte av covid-19 (koronavirus) har Sámi klinihkka innført skallsikring.

Publisert 16.03.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
En bygning med snø på bakken

Sámi klinihkka følger rådene fra Helsedirektoratet, og gjør tiltak for å begrense besøkende. For å forebygge spredning har sámi klinihkka innført skallsikring på alle bygg. Det betyr at personer som kommer til våre bygg skal ha avtale eller være innskrevet. Sámi klinihkka tar ikke imot grupper eller enkeltpersoner for omvisning.

Pasientens beste

I tillegg til dette har Sámi klinihkka iverksatt en rekke andre tiltak. Klinikksjef, Amund Peder Teigmo forteller at de følger råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Skype og telefon blir brukt mye, men han er tydelig på Sámi klinihkka fortsatt har pasienten i fokus. 
 
-Vi har en viktig samfunnsoppgave alle sammen. Det er blitt store endringer, men oppdraget er fortsatt det samme: Pasientens beste. Akkurat nå skal vi fortsatt behandle de som trenger spesialisthelsetjenester, men vi skal også beskytte de aller svakeste i samfunnet, sier Amund Peder. 

Nyttige lenker

Finnmarkssykehuset er i gul beredskap grunnet utbruddet av Covid-19 i Norge. Se mer på våre beredskapssider: 

Beredskap

Hos Helsenorge kan du finne svar på de vanligste spørsmålene om koronavirus: 

Helsenorge

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon til både befolkning og helsepersonell 

FHI

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Se fhi.no for oppdatert informasjon. Hvis du ikke finner svar kan du ringe publikumstelefonen på  815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl 8:00 og 15:30. 

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen din