Intensivbemanning opprettholdes på dagens nivå

Kirkenes sykehus er og skal fortsatt være et akuttsykehus. Det har aldri vært planen å ta ned intensivnivå. Styret har i dag vedtatt å beholde dagens bemanning ut 2023.

Malene Nicolaysen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 25.05.2023
Sist oppdatert 11.04.2024
Styreleder Lena Nymo Helli og konstituert administrerende direktør Vivi Brenden Bech under dagens styremøte. Foto: Malene Nicola

Styreleder Lena Nymo Helli og konstituert administrerende direktør Vivi Brenden Bech under dagens styremøte. Foto: Malene Nicolaysen

-Befolkningen skal være trygge på et godt intensivtilbud i Finnmarkssykehuset, noe konstituert administrerende direktør også konstaterte i sin innledning til styresaken, sier styreleder Lena Nymo Helli

I styremøte 14. desember 2022 i sak 97/2022 «Budsjett Finnmarkssykehuset HF 2023 rammer og føringer inkludert investeringsbudsjett 2022» ba styret om en konsekvensutredning på nedtak av intensivnivå ved Kirkenes sykehus til styremøte mars 2023. Både administrasjonen og arbeidsgruppen ba styret om mer tid for å ferdigstille arbeidet, og saken ble derfor utsatt til styremøte i mai 2023.

- Nå opprettholder vi dagens bemanning, og ber samtidig administrerende direktør gjennomføre helhetlig vurdering av intensivberedskap i Finnmarksykehuset og fremlegge alternativer for funksjon og bemanning utfra sengekategori, aktivitet, beredskap og oppgaveglidning til styremøtet i oktober 2023 og til budsjettet for 2024, avslutter styreleder.​