Justerer varmen på Kirkenes sykehus

Personell fra Siemens er i gang med å finstille varme- og ventilasjonsanlegget på nye Kirkenes sykehus, slik at alle rom og avdelinger får riktig temperatur.

Eirik Palm
Publisert 29.01.2019
Sist oppdatert 25.01.2021

Varme- og klimaanlegget på sykehuset fungerer ennå ikke optimalt, og det har vært perioder hvor deler av bygningen har hatt lavere innetemperatur, enn det som skal være normalt. Særlig gjelder dette på kalde dager.

Etter å ha mottatt meldinger om dette, er personell fra leverandøren Siemens på plass på sykehuset for å ha en gjenomgang av anlegget. Målet er å finstille det, slik at alle rom og avdelinger får riktig og stabil temperatur.

Arbeidet vil pågå denne uka, og det kan også de neste dagene være lavere temperatur enn det som kan forventes i deler av sykehusbygget.

-  Jeg håper vi nå får løst utfordringen med varme- og klimaanlegget, slik at alle får akseptabel innetemperatur, sier klinikksjef Rita Jørgensen.

Nye Kirkenes sykehus ble tatt i bruk sent i 2018. Bygningen er et passivhus, og har gjennomgått en testperiode før innflyttingen 27. november, men finstillingen av varme og ventilasjon har vært avhengig av at bygget er i bruk. I tillegg gir periode med streng kulde viktige erfaringer.

Det tar tid å fininnstille bygget, men dette skal ikke gå utover pasientene på en uakseptabel måte. Tester i bygget må gjøres under belastning, altså med pasienter og ansatte til stede.