Kirkenes sykehus med parkinsons-tilbud

Parkinsons sykdom er den nest vanligste nevro-degenerative sykdommen i Norge. Vi har poliklinisk tilbud for personer med Parkinsons ved Kirkenes sykehus.

Publisert 07.12.2017
Sist oppdatert 11.04.2024
Hjernecelle

​På poliklinikken blir pasienter kartlagt, vurdert og ved behov blir videre behandling blir initiert av et team bestående av nevrolog, sykepleier/hjelpepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Vi har også mulighet til å koble inn synspedagog, logoped og andre aktuelle faggrupper dersom det er nødvendig.
Vi informerer og veileder pasienter og pårørende med tanke på både rehabilitering og hjelpemidler, samt medisinsk behandling.


I mai gjennomførte vi vår første polikliniske dag, og nå finner disse sted omtrent en gang i måneden. Med dette gir vi et tilbud som vil komme personer med Parkinsons, og deres pårørende, til nytte.
Behandlingen er i tråd med de nasjonale føringer for tilbud og behandling spesialisthelsetjenesten bør gi til pasienter med Parkinsons sykdom, som kommer frem i helsedirektoratets statusrapport om hjernehelse.


Parkinsons sykdom kan gi symptomer som:
Skjelvinger (tremor) i hendene, spesielt når du er stresset eller slapper av. Ofte arter dette seg ved at tommelen gnis inntil pekefingeren i en bevegelse som ligner den man gjør når man triller en pille eller en perle mellom fingrene.

Stive muskler, på fagspråket kalt rigiditet, som kan gjøre det vanskelig å bevege seg, for eksempel å komme seg ut av en stol. Ansiktet kan bli mimikkfattig fordi ansiktsmuskulaturen blir stiv.

Sakte bevegelser. Det kan være vanskelig å komme i gang med en bevegelse. Gjøremål som tidligere var fort gjort, kan nå ta lengre tid, for eksempel å kle på seg. Balansen kan bli dårligere og skrittene små (korte). Videre kan håndskriften bli liten og hakkete. Det hender mennesker med Parkinsons sykdom stopper midt i en bevegelse og ikke klarer å ta neste skritt. Skrittene blir også ofte små.

Pasienter med Parkinsons sykdom kan også ha ikke-motoriske symptomer, eks søvnproblemer, apati, depresjon og utmattelse