Pressemelding fra Finnmarkssykehuset

Klart for innflytting i nye Kirkenes sykehus

Finnmarkssykehuset starter i september innflyttingen i nye Kirkenes sykehus.

Publisert 04.09.2018
En by med lysene på om natten
Foto: Bernt Nilsen

Flytteplanen går over fire uker og innebærer alt fra å gjennomføre prøvedrift av operasjonsstuer og medisinsk teknisk utstyr, til flytting av pasienter. I samråd med fagfolk på Kirkenes sykehus iverksettes flytteplanen i siste halvdel av september, i henhold til planene.

– Å flytte et sykehus er et omfattende prosjekt, som krever god logistikk og planlegging, samt mange hjelpende hender. Med oss på laget har vi engasjert lokale lag og foreninger som vil bistå oss med den fysiske flyttingen. Selve flyttingen skjer i henhold til en detaljert plan, sier Lill-Gunn Kivijervi, prosjektsjef.

– Nå gleder vi oss til å flytte inn i et nytt og moderne sykehus, og det er gledelig at statsministeren og helse- og omsorgsministeren deltar på den offisielle åpningen 12. oktober, sier klinikksjef Rita Jørgensen i Kirkenes.

På åpningsdagen blir det i tillegg en åpningsfest for ansatte, og senere vil Finnmarkssykehuset invitere alle innbyggerne til åpen dag i det nye sykehusbygget.

– Det vil da bli anledning til å få en omvisning for å se hvor flott det har blitt, sier Jørgensen.

Dato for åpen dag blir kunngjort senere.

Pasienter som er innkalt til time må forholde seg til innkallingsbrevet. Finnmarkssykehuset tar kontakt dersom det blir endringer. 

Fakta om nye Kirkenes sykehus

 •  Areal: 20 000 kvm
 • Behandling og konsultasjonsrom på poliklinikk: 63
 • 2 fødestuer
 •  4 operasjonsstuer
 • Senger: totalt 54 
  Medisinske: 24
  Kirurgiske: 16
  Føde/gynekologisk: 5 
  Fysikalsk medisin og rehabilitering: 9 
 • Andre senger:
  Intensiv: 4 + 1 luftsmitteisolat
  Post operativ overvåking: 5
 • Bygget huser lokaler til AMK-sentralen og Kirkenes storkjøkken
 • Bygget er bygget etter passivhusstandardEirik Palm
Kommunikasjonssjef
M 976 19 594 |Eirik.Palm@finnmarkssykehuset.no