Klart for offisiell åpning av Sámi klinihkka

Tirsdag 28. januar er en merkedag for samiske pasienter. Samisk språk og kultur står i fokus når nye, avanserte helsetjenester bygges.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 24.01.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
En bygning med et snødekt tun
Sámi klinihkka ble tatt i bruk på tampen av fjoråret.

- Klinikken har spesialkompetanse i samisk språk og kultur. Det er ingen andre i Norden som leverer en slik tjeneste, og dette gjør klinikken unik, både nasjonalt og internasjonalt. Dette kommer i tillegg til spesialisthelsetjenestene vi tilbyr innen somatikk, psykiatri og avhengighet, sier klinikksjef Amund Peder Teigmo.

 

I mål

Det er en ung klinikk. I oktober var klinikksjefen på plass, og samme måned flyttet medarbeiderne inn i nytt bygg, med trivelige undersøkelsesrom som han tror pasientene vil finne seg svært godt til rette i.

Med den offisielle åpningen markeres at prosjektet som startet i 2016 er i mål. Bakgrunnen var erkjennelsen at vi trenger en større satsing på spesialisthelsetjenesten for den samiske befolkningen, og i april 2019 vedtok styret i Finnmarkssykehuset direktørens innstilling om å opprette Sámi klinihkka, med somatikk og psykisk helsevern og rus integrert i samme klinikk.

Portrett av Eva Håheim Pedersen

Eva Håheim Pedersen

- Sámi klinihkka er viktig. Jeg tror etableringen vil bidra til å øke bevisstheten i helsevesenet knyttet til spesialisthelsetjenester for den samiske delen av befolkningen, fastslår administrerende direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset HF.

 

Klinikken er nyskapende, og vi er svært stolte over å være først ute med dette.

Amund Peder Teigmo
 

Nyskapende

Sammen med ansatte i Finnmarkssykehuset gleder hun seg til den offisielle åpningen av en tjeneste som skal bli unik, og som representerer nytenkning i helsevesenet.

- Klinikken er nyskapende, og vi er svært stolte over å være først ute med dette, sier Amund Peder Teigmo.

Sámi klinihkka har om lag 5.000 kvadratmeter med sykehusbygg i Karasjok. 2.000 kvadratmeter er nybygg i tilknytning til eksisterende bygningsmasse i Ravdojok, drøye to kilometer utenfor sentrum, hvor hoveddelen av klinikken holder til, mens SANKS har adresse i Stuorraluohkka inne i bygda. Til sammen er det investert for 87 millioner kroner i byggeprosjektet, som nå er fullført.

I tillegg til hovedsetet i Karasjok er Sámi klinihkka gjennom SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus, representert over store deler av landet. Nasjonalt team i SANKS er tilstede i Hamarøy, Narvik, Snåsa, Røros og Oslo.

 

Bilde av Amund Peder Teigmo som står i glassgangen mellom byggene i Sámi klinihkka.

Sámi klinihkka er unik og nyskapende, sier en stolt klinikksjef.

Likeverd

Han understreker at Sámi klinihkka utvikles av samer, på samisk, for samiske pasienter spesielt, men også for det norske helsevesenet og internasjonalt. Også i urfolkssammenheng internasjonalt er arbeidet med utviklingen av samiske spesialisthelsetjenester og Sámi klinihkka unikt. Allerede i dag har klinikken samarbeidsavtaler med nabokommuner i Finland og Sverige knyttet til kunnskapsformidling og behandling av pasienter i psykiatri og avhengighet. Det arbeides også med nettverksbygging over landegrensene i geriatri.

Som den første klinikksjefen i Karasjok, er Amund Peder Teigmo sentral når tilbudet skal utvikles. Først og fremst skal klinikken sikre at samiske pasienter får snakke sitt morsmål når de møter legen. I tillegg vil Sámi klinihkka være en ressurs for andre klinikker og helseforetak, både gjennom kompetanse og tolketjeneste for helsepersonell som ikke behersker samisk.

- Visjonen for klinikken er å utvikle samt sikre likeverdige spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helse- og avhengighet til den samiske befolkningen. Likeverd betyr at man kan blir møtt som den man er uten at man skal måtte prøve å være en annen, sier Teigmo.

 

Ofelaš

- Styrken ved Sámi klinihkka er at vi har brukerne våre i sentrum – vi har vår egen ofelaš (veiviser / erfaringskonsulent), en som er med på å sørge for pasientens helsetjeneste. Selv om Sámi klinihkka har særdeles dyktige fagfolk så er det pasienten som er i sentrum, og det er pasientens behov vi skal dekke. Vi skal møte pasienten med høyspesialiserte helsetjenester – på både samisk og norsk og vi skal møte dem ut fra de kulturelle behov de har. På dette området innehar vi den mest avanserte teknologien tilgjengelig – nemlig kunnskapen om samisk språk og kultur, framholder klinikksjefen.

- Hvordan vil pasientene merke Sámi klinihkka?

- Pasientene vil merke at det nå er én klinikk og én dør inn til helsetjenesten. Det viktigste er at vi nå har sikret tilstedeværelsen av spesialiserte helsetjenester. Pasientene vil også merke at de får flere tilbud i tiden fremover: De vil få sitt eget lærings- og mestringssenter, det vil bli et bredere tilbud for både små barn og eldre. 

 

Åpen dag

Den offisielle seremonien i Sámi klinihkka om morgenen den 28. januar, består av taler, kulturell underholdning, og knytting av snor for å markere åpningen. Det er helse- og omsorgsminister Bent Høie og foretaksdirektør Eva Håheim Pedersen som foretar den symbolske handlingen.

Selve åpningen av Sámi klinihkka blir tredelt, med offisiell åpning og arrangement for ansatte tirsdag 28. januar. Onsdag 29. januar har de ansatte åpen dag for pasienter, pårørende og andre interesserte.  

PROGRAM:

Offisiell åpning av Sámi klinihkka