Kursing i brukermedvirkning

Denne uken ble det holdt kurs og møte for brukerrådet og lederteamet til SANKS. Dette ble arrangert for å bli informert og opplært i hvordan brukermedvirkning i virksomheten kan bli enda større.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 02.02.2018
Lederteamet, brukerråd og FoU under kursdager i Tromsø.

​SANKS brukerråd og lederteamet ble grundig informert og opplært om:

  • Hvordan lederteamet i SANKS kan benytte seg av brukermedvirkning i virksomheten i enda større grad
  • Hvordan brukerrådet kan og bør utøve rollen som brukerrepresentanter

Ansvarlig for kursdagene var BIKUBEN regionalt brukerstyrt senter ved leder Stig Moen. I tillegg holdt Rita Sørly, forsker på brukermedvirkning innlegg relatert til PhD avhandlingen «Brukermedvirkning og innsikt blant brukere av distriktspsykiatriske tjenester». Foredragets tema var: Brukermedvirkning i en nordnorsk kontekst, brukernes egne fortellinger og perspektiver.  

 

Tekst, brev
Det ble skriblet ned noen tanker om forventninger til kurset: Bli kjent med brukerrådet, øke samarbeidet og samhandling med rådet

 

Viktig med reell brukermedvirkning

FoU leder i SANKS, Ann-Karin Furskognes, ønsker å løfte fram viktigheten av reell brukermedvirkning der brukerrådet må involveres i mye større grad.
Som leder av SANKS sin FoU enhet tenker jeg at vi som organisasjon bare kan bli bedre: «vi behøver ikke være dårlig for å bli bedre». Vi må involvere brukerrepresentanter allerede mens vi er i «startgropen». Vi må bli enda bedre på å etterlyste «brukerstemmen» når vi gjør for eksempel organisatoriske endringer og utformer brukerfornøydhetsundersøkelser.

Også lederteamet til SANKS utrykte en tydelig og klar konsensus på at brukermedvirkning er viktig. Det ble på møtet fattet beslutning om å synlig inkludere brukerrådet i SANKS organisasjonskart.

Hva er brukerrådet?

Som et nasjonalt kompetansetjeneste skal SANKS bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning. SANKS har oppnevnt et eget brukerråd som skal bidra til ivaretakelse av samiske pasienter og brukeres særskilte behov for språklig og kulturelt tilrettelagte tjenester.
Brukerrådets rolle er å være:

  • Et rådgivende organ for SANKS, referansegruppen og FoU-styret i saker som angår tjenestetilbudet til samiske brukere, pasienter og pårørende.
  • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene SANKS har som distriktpsykiatrisk senter og kompetansetjeneste.

Brukerrådet skal representere samiske brukere, pasienter og pårørende for vårt ansvarsområde. Utvalget skal ha fem medlemmer som er personlig oppnevnt av SANKS på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.

Brukerrådet er i gang med en ny toårs periode og er en fin blanding av tidligere medlemmer og helt nye. Representantene kommer fra ulike samiske områder, yrkesgrupper og organisasjoner.
SANKS gleder seg til samarbeidet med brukerrådet i tiden fremover.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Brukerrådet fra venstre: Tom-Kristian Hermo, Ingrid Jåma, June Johnsen, Piere Bergkvist og Elen Ravna.

 

Les mer fra mandatet for SANKS brukerråd