Kronikk:

Kvalitet, kundereise og kunstig intelligens

Læring, mestring og samhandling var tema da vi for fjerde gang arrangerte Pasientsikkerhetsuka i Finnmarkssykehuset. Dette er en uke som vil gi endringer du som pasient eller pårørende vil merke, både på kort og lang sikt.

Vivi Brenden Bech, administrerende direktør (konst.)
Publisert 18.10.2023
En collage av mennesker i forskjellige positurer
2. til 6. oktober arrangerte Finnmarkssykehuset pasientsikkerhetsuke for fjerde gang. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Det er ikke plass til å nevne alle, men hvis jeg skal fremheve noen få er jeg ikke i tvil om at jeg vil trekke frem de tøffe pasientene, som stiller opp for å fortelle sine historier til våre ansatte i Finnmarkssykehuset. Dette er sterke fortellinger. Fortellinger om seiere og tilbakeslag, om sorg og glede, om håp og fortvilelse. Om det å være pasient. Det krever et utrolig mot å stille opp og dele disse historiene, og vi er uendelig takknemlige. Pasienten eier sin egen opplevelse, og vi blir utfordret, alle sammen. Det trenger vi.

Formålet med pasienthistorier fortalt av pasienten selv, er at vi skal lære. Vi får anledning til å stille spørsmål og diskutere sammen med pasienten, og vi får klare svar på hvor vi kan bli bedre.

I år var det fem pasienter som bidro med hver sine historier, og vi er takknemlige. Kanskje har du allerede lest en historie fra Pasientsikkerhetsuka i media?

 

Det krever et utrolig mot å stille opp og dele disse historiene, og vi er uendelig takknemlige.
Vivi Brenden Bech

 

Kundereisen i et offentlig sykehus

God sikkerhet for pasienten i behandlingsforløpet er viktigst. Derfor jobber vi hele tiden med å forbedre oss. Derfor har vi strenge prosedyrer når vi skal ta i bruk nye behandlingsformer eller medikamenter. Derfor har vi kurs og opplæring av medisinsk personell i alle ledd.

I midten av oktober var vi i mål med første del av Trygg akuttmedisin, der en nå er gitt opplæring både i Hammerfest, Kirkenes, Tana og Alta. Opplæringen er gitt til både til sykehusleger, allmennleger og ambulansepersonell. Trygg akuttmedisin skal nå sette seg som et fast samhandlingsprosjekt der målet er bedre samhandling mellom alle involverte i- og utenfor sykehusene.

Dette er forbedringsarbeid og et viktig pasientsikkerhetsarbeid. Det er også derfor vi etter tre og et halvt år setter en fot i bakken med slagalarmen i Alta, slik at vi får mulighet til å gjøre et viktig tilbud enda bedre og tryggere. Pasientsikkerhet handler også å se potensiell risiko lenge før den oppstår, og forbedre. Og det er ikke riktig, slik mange skriver, at tilbudet står i fare for å legges ned. Tvert imot. Slagalarmen har vært vellykket, og slik skal det fortsette.

 

Umiddelbar tilbakemelding

Eksemplene er mange, men det meste av forbedringsarbeidet vil du som pasient eller pårørende aldri registrere, simpelthen fordi det ligger i det daglige arbeidet vårt, og skjer gradvis.

(Teksten fortsetter under bildet)

En person som står foran en skjerm
Klinikkene i Finnmarkssykehuset har hatt ansvaret for hver sin fagdag under Pasientsikkerhetsuka. Her er Vivi Brenden Bech under et innlegg på Kirkenes sykehus. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Noe er imidlertid iøynefallende, som muligheten til å komme med umiddelbar respons etter å ha besøkt noen av avdelingene våre i Finnmarkssykehuset. Det er viktig at du som pasient og pårørende kan gi oss tilbakemelding på en rask og enkel måte. Senere i år vil du kunne gjøre nettopp det ved hjelp av en QR-kode og en mobiltelefon. Jeg håper du vil bruke tilbudet, din tilbakemelding er verdifull. I motsetning til andre målinger, der rapportene kommer et år eller to etter innsamling av data, gir dette oss mulighet til å korrigere raskt og forbedre praksis fra den ene dagen til den neste, og gi deg en bedre opplevelse som pasient eller pårørende.

Dette blir viktigere fremover, og handler om at det skal bli enda bedre og tryggere å være pasient og pårørende i Finnmark. Vi har store ambisjoner.

 

Kortere ventetid

Årlig måles vi etter mange ulike kvalitetsparametere. Noen kan vi bli bedre på, og andre ligger vi over landsgjennomsnittet, eller i tetsjiktet. Parameterne er mange, og jeg skal ikke bruke tiden din med lange lister. Jeg vil likevel nevne at vi er svært fornøyd med å ha den korteste ventetiden innen somatikk i Helse Nord. Kort ventetid handler om at du og dine kan få riktig behandling raskt.

Dette er ett av flere tiltak vi jobber mye med, og oppfølging av ventelister skal bli enda bedre, blant annet ved hjelp av RPA (robotic process automation).

Finnmarkssykehuset blir nummer to i Nord-Norge til å ta i bruk robot i oppfølgingen av pasienter. På huset kaller vi software-roboten vår Finn Nord, og jobben hans er å gjøre oppgaver som i dag skjer manuelt og som tar tid. Hensikten med Finn Nord er å sikre at vi alltid er oppdatert med epikriser, innkallinger, ventelister med mer, slik at menneskene får gjort det de primært skal; behandle pasienter. Altså et viktig tiltak for bedre styring og økt pasientsikkerhet. Kanskje vil også kunstig intelligens bidra på sikt.

Vi er også fornøyd med en positiv utvikling innenfor e-helse. Hittil i år er 15,5 prosent av alle konsultasjoner digitale. I fjor var den 12,2. Vi er med andre ord i rute.

 

Morsmål og pasientsikkerhet

Likevel er vi ikke i mål. Å kunne tilby nordsamiske tolketjenester er et viktig pasientsikkerhetstiltak, og jeg vil låne et eksempel som vår enhetsleder for tolketjenester, Rita-Alise Porsanger-Moen, ofte bruker når hun beskriver tolketjenestens vesentlighet: Selv om jeg opplever at jeg behersker engelsk godt, ville jeg i en kritisk eller sårbar situasjon greie å formidle min tilstand korrekt til behandler om jeg var innlagt på britisk et sykehus der eneste alternativ var å snakke engelsk? Spørsmålet er retorisk. 

Som tittelen tilsier, handler Pasientsikkerhetsuka om å gi en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste, uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt. Sitatet er hentet fra visjonen til I trygge hender, der en egen faguke er et tiltak. I Finnmarkssykehuset er Pasientsikkerhetsuka et årlig høydepunkt full av godt og viktig innhold, og den skal utvikles videre.

Tusen takk til alle våre dyktige og dedikerte kolleger og til pasienter og andre samrbeidspartnere, som har bidratt, tilrettelagt og deltatt.