Lavterskeltilbud

Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale. Lavterskeltilbud gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi.

Publisert 05.06.2023
En gruppe mennesker som sitter på bakken med en bygning i bakgrunnen
Fosen-aksjonistene utenfor slottet i Oslo. Foto: Alf Berg, Ávvir

Vi gjenopptar vårt lavterskeltilbud og det er mulig å få inntil 3 timer hos terapeut, uten henvisning fra lege. Det skrives et journalnotat, som ved all annen behandling. Epikrisen sendes ikke fastlegen, med mindre man vil det selv. 

Lavterskeltilbudet er opprettet i forbindelse med sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og oppfølgingen av Fosensaken. Tilbudet er gjeldende ut juni 2023. 

For timebestilling: ​​ 78 96 74 20  (barn/unge) og 78 96 74 30  (voksne). 

SANKS tilbyr både telefonsamtaler, videosamtaler og fysiske samtaler. Dette avtales når man ringer for å bestille time fra SANKS.