Lavterskeltilbudet etter Fosen-aksjonen

Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale. Lavterskeltilbud gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi.

Publisert 10.03.2023
En gruppe mennesker som sitter på bakken med en bygning i bakgrunnen
Fosen-aksjonistene utenfor slottet i Oslo. Foto: Alf Berg, Ávvir

Det er mulig å få inntil 3 timer hos terapeut, uten henvisning fra lege. Det skrives et journalnotat, som ved all annen behandling. Epikrisen sendes ikke fastlegen, med mindre man vil det selv. Lavterskeltilbudet ble opprettet i forbindelse med demonstrasjonene i Oslo vedrørende Fosensaken. Tilbudet er gjeldende ut mars 2023, men kan vurderes forlenget. 

For timebestilling: ​​ 78 96 74 20  (barn/unge) og 78 96 74 30  (voksne). 

​Mange har bedt om hjelp 

SANKS tilbyr både telefonsamtaler, videosamtaler og fysiske samtaler. Dette avtales når man ringer for å bestille time fra SANKS. 

Så langt har det vært pågang av ulik art, både individulle og gruppe behov. SANKS har blitt kontaktet fra hele landet, og også samer på svensk side. Personer som ikke har aksjonert har også kontaktet SANKS, da de har blitt trigget av saken. Videre har også ikke-samer oppsøkt våre hjelpetilbud.

​​​Erfaringer fra Oslo-området 

Psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen var en av SANKS sine tilgjengelige medarbeidere under demonstrasjonene. Hun forteller at aksjonistene viste takknemlighet for at SANKS var til stede. Gerhardsen informerer om at det var fint å kunne bidra, samtidig som det var sterkt. 

Det var veldig fint å kunne bidra, samtidig var det sterkt. Det som slo meg var roen de hadde, og kjærligheten de utstrålte til hverandre mens de satt slik i kulda i timesvis.  sier Gerhardsen. ​​

Gerhardsen forteller at mange var preget av at de hadde sovet lite i mange døgn. Derfor snakket hun mye med ungdommene om det å ta vare på seg selv, og prioritere søvn. Til tross for at man kjenner en frykt for å gå glipp av noe viktig når man drar.

​​Sterke følelser 

​Overlege Arnhild Somby var også tilgjengelig for aksjonistene i Oslo-området. Hun forteller at de som kontaktet SANKS uttrykte mange sterke følelser. Videre sier hun at ungdommene opplevde sterkt samhold blant demonstrantene og alle som støttet. Somby meddeler at mange ungdommer ga uttrykk for bekymring rundt det å komme tilbake til hjemplass.

Bekymringen er knyttet til negativitet og hets i sosiale medier i forhold til samer og samers rettigheter

Arnhild Somby 
sanks ansatte Arnhild Somby og Trond Heir

Arnhild Somby, Trond Heir og Hildur Hansen fra SANKS var til stede i Trefoldighetskirken i Oslo.

bilde av SANKS ansatt Anne Karin Steffensen

Anne Karin Steffensen har vært på Samisk Hus i Oslo.

​​​SANKS har vært tilgjengelig på Samisk Hus

Psykiatrisk sykepleier Anne Karin Steffensen har vært tilgjengelig på Samisk Hus i Oslo i uke 10. Hun har hatt både enkeltsamtaler og gruppesamtaler. Hun opplever at ungdommene står ovenfor store utfordringer og mener derfor det er viktig at SANKS er tilgjengelig for dem. 
Elisabeth Gerhardsen har blitt intervjuet av Fontene, les artikkelen her.​