Legestudiet i Finnmark er i gang

Legeutdanningen i Finnmark hadde sin offisielle åpning 15. august.

Publisert 21.08.2017
Gruppebilde fra åpningen av Finnmarksmodellen
– Det er mange som følger med dere nå og vil at dere skal lykkes. Men det er vårt ansvar at dette skal gå bra, sa prosjektleder Ingrid Petrikke Olsen til pilotstudentene Ingvild S. Elverud, Marte Brattebø, Lars Rødland og Martin Støyten. Foto: Rino Engdal

​Rundt 60 gjester fra hele landet deltok på markeringen på UiT Hammerfest, sammen med de fire studentene som er de første som nå har sitt sjette studieår i Finnmark. I slutten av august ankommer også de syv studentene som starter sitt 5. studieår i Finnmark i Karasjok.

Finnmarksmodellen inkluderer 5. og 6. års studenter og er et resultat av et langvarig planleggingsarbeid - og ikke minst samarbeid mellom UiT Arktisk universitet, Helse Nord, Finnmarkssykehuset, studentsamskipnaden, Alta-, Karasjok- og Hammerfest kommune. Sentrale fra Finnmarkssykehuset har vært Ingrid Petrikke Olsen, Torben Wisborg og Kari Milch Agledahl.

Det var en flott ramme rundt åpningen med hvite duker, god mat, musikk på scenen og taler fra blant annet nylig avtroppet dekan Arnfinn Sundsfjord, administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland, direktør i Finnmarkssykehuset Eva Håheim Pedersen, representanter for de tre kommunene, fylkeslege i Finnmark Eyvind Merok og en rekke andre talere.

Fra pilot til full drift

UiT Norges arktiske universitet vedtok i september 2015 å opprette et tilbud også for 6. års studenter på bakgrunn av et prosjekteringsarbeid ledet av overlege ved Finnmarkssykehuset og førsteamanuensis Ingrid Petrikke Olsen. Tilsvarende startet opp i Bodø i 2009 og har vært vellykket.

Allerede i 2016 valgte de fire studentene å satse på Finnmarksmodellens pilot, og hadde 2016/2017 sin 5. års praksis i Finnmark. Nå starter de med en helt ny studieplan på sitt 6.studieår i Finnmark hvor de også skal ha eksamen til våren.

Finnmarksmodellen starter for fullt i 2018. Studiet vil da omfatte tolv studenter på 5.året og syv studenter på sjette året. Etter det er plassene fulltegnet med 12 studenter på hvert år.

Gevinsten av en slik utdanningsmodell har i rekrutterings- og stabiliseringssammenheng blitt kalt lakseeffekten- laksen kommer alltid tilbake til sin opprinnelses elv.  92 prosent av de som har tatt desentralisert sykepleieutdanning i Finnmark har blitt værende i Finnmark. Opprettelsen av medisinstudiet i Tromsø i 1973 har bidratt til å øke rekrutteringen av leger til Nord- Norge generelt. Det er derfor knyttet spenning til Finnmarksmodellens betydning for rekrutteringen av leger til Finnmark.

Disse skal undervise

 • Akuttmedisin: Kristoffer Næss, Thomas Wilson og Torben Wisborg
 • Gynekologi: Marit Vidringstad           
 • Hudsykdommer: Piera Niiles West    
 • Indremedisin: Håkon Wahl og Erlend Magnussen            
 • Kirurgi: Ingvild Agledahl og Bernt ErikEngebretsen
 • Onkologi  Hege Sagstuen Haugnes  og Jan Norum
 • Ortopedi Cherzad Malek og Rebecca Cathrine Frøen    
 • Pediatri Jørgen Landehag og Svenne Naumann     
 • Psykiatri Begona Alvarez, Janaki Hyldahl  og Cecilie Jaavo
 • Radiologi: Carsten Brocker               
 • Reumatologi Emilio Besada
 • Øyesykdommer: Kari Milch Agledahl