Lena er første klinikksjef i Alta

- Jeg ser frem til å jobbe sammen med mange dedikerte medarbeidere, både i somatikken og i psykisk helsevern og rus, sier Lena E. Nielsen. Møt Altas første klinikksjef.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 10.01.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
Portrett av Lena Nielsen
Det er en ære å få være med og etablere en ny klinkk i hjembyen, sier Lena E. Nielsen.

- Det var som å komme hjem, og jeg har ofte sagt at jeg jobber hos Finnmarks største arbeidsgiver og fylkets største kompetansebedrift, forteller hun om valget hun tok for sju år siden, da hun takket ja til jobben som HR-sjef i landets nordligste helseforetak.
 

400 % finnmarking

Lena er 52 år, kommer fra Alta og kaller seg 400 % finnmarking. Hun har studert både i Steinkjer, Kristiansand og Bergen, er siviløkonom med hovedfag i organisasjon og ledelse, og jobbet i flere år i NSB i Oslo før hun flyttet hjem i 1996. I Finnmark har hun bakgrunn fra FFR, Alta kommune som personalsjef, og hun har vært innom reiselivet før hun begynte i Helse Finnmark, nå Finnmarkssykehuset.

Nå venter nye oppgaver. 1. januar var hun på plass som klinikksjef i nye Klinikk Alta. Riktignok som konstituert fra jobben som HR-sjef i Finnmarkssykehuset, men rollen og oppgaven i den nye klinikken er ikke desto mindre viktig.

- Det er mange som ambulerer inn til Klinikk Alta fra andre klinikker i Finnmarkssykehuset, og det blir spennende å utvikle konseptet som har fungert i mange år. Å se somatikk og psykisk helsevern og rus i sammenheng og utvikle tjenestene i Alta videre er spennende, og jeg med mange kribler i fingrene etter å komme i gang, sier Lena E. Nielsen.
 
(Teksten fortsetter under bildet)
 
Bilde av inngangspartiet til Klinikk Alta.

Inngangspartiet til Klinikk Alta. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

 Strategisk plattform
Grunnlaget for den nye klinikken er lagt. Nå skal det bygges organisasjon. Klinikk Alta har begynt arbeidet med å lage en strategisk plattform for klinikken, som skal være ferdig i juni, og evalueres fortløpende. En av klinikksjefens oppgaver er å sørge for å lage gode prosedyrer i en ny organisasjon, gode informasjon- og kommunikasjonskanaler, effektive samarbeidsarenaer og god møtekultur.

- Hva blir den viktigste jobben?

- Å synliggjøre den solide kompetansen som er samlet under ett tak i Klinikk Alta. Den viktigste jobben vil være å se fagområdene under ett til beste for pasientene, herunder fokus på å rekruttere de beste fagressursene til solide arbeidsmiljø, sier hun og fortsetter:

- Vi skal redusere pasienttransport i foretaket, og det vil være et viktig å gi flest mulig tjenester til pasientene fra vertskommunen og tilstøtende kommuner. Vi skal samarbeide godt med kommunene rundt oss.
 

Vi skal være synlig til stede i Alta for pasienter, ansatte og samarbeidspartnere.

Lena E. Nielsen
 

Synlig og tilstede

Mange pasienter fra Alta, Loppa og Kautokeino har allerede opplevd en ny hverdag med Klinikk Alta. Tilbudet medfører blant annet av mange vil få kortere eller ingen reisevei for å komme til behandling. 
 
Finnmarkssykehuset har signalisert en ventet økning i antallet pasientkonsultasjoner det kommende året, og mange vil bli positivt overrasket over tilbudet, som blant annet omfatter CT, MR, røntgen, ultralyd, kirurgi og ortopedi, i tillegg polikliniske tjenester.

- Vi skal være synlig tilstede i Alta for pasienter, ansatte og samarbeidspartnere. Klinikksjefene i Hammerfest og Alta skal sammen ha et særlig fokus på god kvalitativ pasientbehandling - nær pasienten. Det er veldig viktig å poengtere, sier Lena E. Nielsen, som fastslår at hun legger vekt på åpenhet i beslutningsprosesser, respekt for beslutninger når de er tatt, inkludering av lederlinjen, fagmiljø, tillitsvalgte og vernetjenesten, og samarbeid med de andre klinikkene. Og da særlig klinikk Hammerfest. ­

Hun trengte heller ikke betenkningstid da hun ble spurt om å la seg konstituere som den første klinikksjefen i Alta.

- Nei det trengte jeg ikke. Det er en ære å få lov å starte og etablere en ny klinikk i min hjemby, og samtidig bruke den kompetansen og erfaringen jeg har fra andre jobber og den jobben jeg har hatt som HR-sjef i foretaket.
 
Lena E. Nielsen vil være konstituert i stillingen frem til rekrutteringsprosessen er avsluttet, og permanent klinikksjef er på plass.
 
Klinikksjefen sitter i direktørens ledergruppe.