Lærerik helg

Rundt 20 ungdommer fra de ulike ungdomsrådene i Helse Nord var i helgen samlet i Hammerfest for felles møte.

Malene Nicolaysen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 18.10.2021
Sist oppdatert 04.09.2023

Ungdomsrådet og koordinatorer samlet til en helg i Hammerfest. Foto: Malene Nicolaysen, Finnmarkssykehuset

Ungdomsrådet og koordinatorer samlet til en helg i Hammerfest. Foto: Malene Nicolaysen, Finnmarkssykehuset

Nesten alle medlemmene fra ungdomsrådene i Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge var samlet, i tillegg var flere av koordinatorene og ungdomsrådsrepresentanten i det regionale brukerutvalget til stede. Samlingen var den første i Finnmark, forrige gang de møttes til storsamling i Helse Nord var i Bodø for tre år siden. 

Et godt program

Programmet for helgen var satt sammen av foredrag, gruppearbeid og sosiale aktiviteter. For ungdommene var det viktigste at de fikk jobbet sammen på tvers, og ikke minst lære av hverandre. 

-Det har vært et godt program med gode diskusjoner. Vi ble også mer engasjerte etterhvert som vi kom i gang, sier Sarah Gjerstad fra ungdomsrådet i Nordlandssykehuset. 

Sarah Gjerstad og Susanne Johanne Inga kom sammen med resten av sitt ungdomsråd i Nordlandssykehuset. Foto: Malene Nicolaysen

Sarah Gjerstad og Susanne Regine Inga kom sammen med resten av sitt ungdomsråd i Nordlandssykehuset. Foto: Malene Nicolaysen

På grunn av pandemien ble dette det første store fysiske møtet for mange. Ungdommene fikk bli med på virtuell omvisning av nye Hammerfest sykehus hvor Finnmarkssykehuset sitt ungdomsråd har gitt innspill til ungdomsrommet som nå er en del av byggetegningene.
Erik Karlstrøm fra Finnmarkssykehuset. Foto: Malene Nicolaysen, Finnmarkssykehuset

Erik Karlstrøm fra Finnmarkssykehuset. Foto: Malene Nicolaysen, Finnmarkssykehuset

Digitalisering og direktørmøte

​Ett av de store høydepunktene var søndagen hvor ungdommene hadde invitert alle direktørene i Helse Nord til et felles møte. Her presenterte ungdommene sine innspill til oppdragsdokumentet for 2022, og stilte direktørene spørsmål som de hadde forberedt i forkant. Det ble et godt møte, og et tema som gikk igjen var digitalisering. 

For ungdomsrådene ønsker at det skal legges til rette for tilgjengelige og digitaliserte tjenester i helsevesenet for ungdom. 

- Vi har skole og fravær er vanskelig. Noen ganger må vi prioritere skolen framfor å reise til den legetimen, sier Danielle Johanna Hansen fra Nordlandssykehuset. 

Sol Andrea Hasselberg fra Finnmarkssykehuset, Surajja Zeynalli fra UNN og Danielle Johanna Hansen fra Nordlandssykehuset

Sol Andrea Hasselberg fra Finnmarkssykehuset, Surajja Zeynalli fra UNN og Danielle Johanna Hansen fra Nordlandssykehuset ledet første halvdel av direktørmøtet. Foto: Malene Nicolaysen, Finnmarkssykehuset

De fem direktørene satte stor pris på innspillene fra ungdommene, og fortalte at digitalisering er et viktig prioritert mål for helseforetakene. ​Digitale flater skal bli en del av forløpene til pasientene, slik at noen av timene kan gjøres digitalt. For bruk av teknologi er viktig i vår region når det kan være langt til behandlingsstedene. 

- For å komme helt i mål så må vi jobbe med det tekniske, og med våre ansatte for å tenke på en ny måte. Vi ser jo også at ungdommer er fremoverlent, men de eldre gruppene er ikke så langt bak - det er en digital modenhet i befolkningen, forteller Beate​ Sørslett, viseadministrerende direktør i Nordlandssykehuset. 

- Både ungdomsrådet og brukerutvalget​​ hos oss ønsker mer digitale flater, og vi må finne et samarbeid slik at de som har behov for det kan ha noen sammen med seg på det digitale møtet. Enten det er noen i hjemmet, eller på legekontoret, sier Anita Schumacher, administrerende direktør ved UNN. 

Sarah Gjerstad fra Nordlandssykehuset og Johanne-Kristine Mortensen fra UNN ledet andre halvdel

Sarah Gjerstad fra Nordlandssykehuset og Johanne-Kristine Mortensen fra UNN ledet andre halvdel av direktørmøtet hvor direktørene var med på Teams og fysisk i salen. Foto: Malene Nicolaysen, Finnmarkssykehuset

En siste oppsummering

Etter direktørmøtet ventet en siste oppdatering før lunsj og avreise. For hvordan gikk det egentlig i helga? 

Fin helg. Gode mennesker. Lært masse. Gode saker og gode diskusjoner. Hyggelig å møte alle. Lære av hverandre. 

Beskrivelsene er mange, og de fleste ser fram til å samles igjen om to år. ​Særlig etter at det siste spørsmålet om finansinering av møtene ble svart ut av administrerende direktør i Helse Nord; 

- Selvsagt skal vi finansiere dette. Dere er viktige, og vi kommer gjerne på besøk, slo Cecilie Daae fast. 

Ungdomsrådene i Helse Nord

​Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsatte at alle helseforetak skal ha egne ungdomsråd, noe som også ble fulgt opp i Helse Nord RHFs oppdragsdokument for 2016. I mandatet for Ungdomsrådet heter det at rådet skal være et foretaksovergripende organ og skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning i alle klinikkene og stabene. 

Finnmarkssykehuset sitt ungdomsråd ​

Nordlandssykehuset sitt ungdomsråd 

UNN sitt ungdomsråd​​​

Helgelandssykehuset har ikke etablert ungdomsråd, men det ligger i planene og et mål er å få det på plass i løpet av 2022.​