Lihkku sámi álbmotbeivviin! - Gratulerer med samisk nasjonaldag!

6. februar er en viktig dag i Finnmark og i Sápmi! Da feirer vi samefolkets dag og heiser det samiske flagget. I år er det spesielt hyggelig å kunne ønske til lykke med dagen, siden det er 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet, arrangert av Elsa Laula Renberg.

Publisert 06.02.2017
Sist oppdatert 27.02.2017

Finnmarkssykehuset deltar med SANKS sitt lederteam på feiringen i Trondheim. I Norge har Finnmarkssykehuset et særlig ansvar for helsetilbudet til den samiske befolkningen, siden viktige nordsamiske kjerneområder ligger i Finnmark.

Samisk kultur og samisk språk er viktig for ens identitet. Vi skal være stolte av de kulturelle røttene vi har. I året som har gått, har styret i Helse Nord vedtatt å sette i gang utbyggingsplanen for Samisk helsepark i Karasjok. Her vil vi samle tilbudene innenfor psykisk helsevern, somatikk og rusbehandling, noe som vil bety en betydelig styrking av helsetilbudet for den samiske befolkningen.

Norge er bygget på territoriet til to folk, og i dag feirer vi det samiske folket og den samiske kulturen.

Gratulerer med dagen!
--------------
Direktør Eva Håheim Pedersen