Lymfeødempoliklinikken ved Klinikk Kirkenes

Lymfeødempoliklinikken ved Klinikk Kirkenes tilbyr behandling, opplæring, veiledning og tilpassing av utstyr til pasienter i hele Finnmark med primært eller sekundært lymfeødem samt pasienter med lipødem

Publisert 18.11.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​Det er de siste årene blitt økt oppmerksomhet rundt pasienter med lymfeødem og lipødem, og siden det er få fysioterapeuter i Finnmark med kompetanse på lymfeødembehandling (kun 9 totalt, og 2 av dem jobber på Klinikk Kirkenes) er lymfeødempoliklinikken startet for å øke tilgjengeligheten for behandling av pasienter i Finnmark med disse sykdommene.

Poliklinikken tilbyr intensiv behandling daglig på 1-4 uker samt opplæring til pasientene og tilpasning av utstyr før de overføres til kommunal fysioterapeut for vedlikeholdsbehandling.

Pasienter med sekundært lymfeødem kan henvises direkte til avdeling for rehabilitering, Klinikk Kirkenes, mens pasienter med mistanke om primært lymfeødem eller lipødem fortrinnsvis bør henvises sirkulasjonsfysiologisk seksjon på Aker Sykehus, Oslo, for endelig diagnostisering først.

Hvis undersøkelse der bekrefter primært lymfeødem eller lipødem kan pasienten henvises til lymfeødempoliklinikken for oppstart av behandling.