Malene og Esben velger det gode livet i nord

Sparer over 170.000 kroner i året

Mindre jag og mer tid til familie og venner er viktige årsaker til at Malene og Esben velger seg Finnmark. Med på kjøpet får de en lang rekke fordeler. En småbarnsfamilie kan fort spare 200.000 kroner i året på å bo nettopp her.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 10.12.2023
Sist oppdatert 15.12.2023
Bilde av familien foran boligen sin.
Esben, Malene og barna har nylig flyttet inn i nytt hus. - Det er her vi trives og ønsker å bo, sier hun. Foto: Pernille Nicolaysen

Snøen har så vidt lagt seg. Lufta er frisk, og i sør farger høstsola himmelen i vakre farger. Mørketiden har meldt sin ankomst, og sola under horisonten skaper et spektakulært fargespill på himmelen over by og hvitkledte fjelltopper fra øyene rundt. Farger som speiles i havet, og som du aldri blir lei av. «Fargetiden» kaller mange den mørke årstiden i nord.

Det er her vi trives

Malene Nicolaysen (32) jobber som kommunikasjonsrådgiver i Finnmarkssykehuset, og er gift med Esben Simonsen (33). Sammen har de to barn på henholdsvis 4 og 1 år, og nylig flyttet familien inn i nyoppført bolig i Rypefjord, tre kilometer fra Hammerfest sentrum.

Den 198 kvadratmeter store eneboligen har store vindusflater i front, og herfra har de utsikt mot hav og holmer, øyer og fjell. Fra døra er det bare et par minutters gange før de er ute i naturen. Nærmeste topptur med sherpatrapp og turhytte på utkikkspunktet starter like bak huset.

- Vi ville nok bodd her uansett. Det er her vi trives, fastslår Malene.

Fradrag og lavere skatt

Likevel er hun tydelig på at de økonomiske fordelene ved å bo i det som gjerne kalles tiltakssonen - Finnmark og Nord-Troms - gjør valget enklere.

Disse merkes godt i hverdagen, og ikke minst nå, med dyrtid og høye renter.

For husholdningen handler det om vel 173.000 kroner i året.

En stor del av dette kommer av fradrag og lavere skatt. Innbyggere i Finnmark og Nord-Troms har fra 2024 et skattefradrag på 30.000 kroner. For en familie med to lønnsmottakere utgjør dette til sammen 60.000 kroner.

I tillegg er skattesatsen lavere enn for lønnsmottakere lenger sør i landet. Skatt på alminnelig inntekt i Finnmark og Nord-Troms er for tiden 18,5 prosent, 3,5 prosentpoeng lavere enn satsen er utenfor den økonomiske tiltakssonen. 

For en familie som Malenes og Esbens betyr skattefordelene alene en fordel på om lag 88.000 kroner i løpet av et år.

Studielånet betaler seg selv

At familien også slipper belastningen med nedbetaling av studielånet kommer også godt med, og ikke minst i tiden vi er inne i.

Mange bruker lang tid på å nedbetale studielånet. Mens Esbens studielån allerede har forsvunnet som følge av årlige nedskrivninger, sørger den samme ordningen for at Malenes studielån krymper jevnt og trutt, og "betaler seg selv".

- Mitt studielån er relativt høyt da jeg har studert tre år i utlandet, men på grunn av nedskrivningene så blir den månedlige summen betraktelig mindre enn hva den ville vært utenfor tiltakssonen, sier Malene.

I 2024 økes denne nedskrivningen av studielån i Finnmark og Nord-Troms med inntil 30.000 kroner i året. Dette er en ordning som omfatter alle bosatte med studielån.

Som et målrettet tiltak for grunnskolelærere får disse 20.000 kroner på toppen, altså en årlig nedskrivning av studielånet på inntil 50.000 kroner. Dette er en ordning for å sikre rekruttering og stabilisering av faglært personell ved skolene.

At studielånet nedskrives automatisk, kan også telle positivt når banken skal vurdere boliglån. Reglene er de samme, med krav om 15 prosent egenandel og at du ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten, men i tilfeller der banken vurderer om et gitt boliglån kan innvilges under det banken kaller fleksibilitetskvoten, vil det kunne telle positivt at studielånet har nedskriving.

Gratis barnehage

Familien vår har altså to barn på fire og ett år. For småbarnsfamilier flest kan også kostnader til barnehageplass være en ekstra utfordring, men siden familien bor i tiltakssonen er dette nå helt gratis.

Før denne endringen ble innført høsten 2023, betalte familien 34.100 kroner i året for barnehageplass til den eldste datteren. Med den gamle ordningen, søskenmoderasjon inkludert, ville den årlige kostnaden vært rundt 51.150 kroner. Nå betaler de kun kost for to.

Bostedskommunen Hammerfest har i tillegg full barnehagedekning, og ingen ventetid. I de fleste kommuner i Finnmark er det liten eller ingen ventetid.

Og når barna blir eldre og kommer i skolepliktig alder har de inntil tolv timer gratis skolefritidsordning (SFO) i uka. Fra før har denne ordningen i SFO kun omfattet førsteklassingene, men høsten 2023 ble den utvidet til også å gjelde elever i 2. skoletrinn.

Regnestykket

Familien har i tillegg billigere strøm. Som innbyggere lengst nord har de fritak fra avgift på elektrisk kraft, den såkalte elavgiften, som i 2023 lå mellom 9,16 og 15,84 øre per kWh. I snitt utgjør dette 3.476 kroner for en husstand med et årlig strømforbruk på 20.000 kWh.

Dermed blir regnestykket for familien til Malene og Esben slik:

Særskilt skattefradrag 60.000
Nedskrivning av studielån 30.000
Redusert skatt på alminnelig inntekt 28.000
Gratis barnehage, to barn (med søskenmoderasjon ) 51.150
Fritak fra el-avgift 3.476
Tilsammen  172.626

Hadde Esben fremdeles hatt studielån ville summen ligget rundt 200.000 kroner.

En gruppe mennesker som sitter i et vindu
Ettermiddagskaffe med venner og kolleger er alltid hyggelig. Her er Malene flankert av Camilla Ådna og Charlotte Pedersen. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Tid til å leve

Fritid, ja. Økonomiske fordeler og generelt lavere bokostnader gir større muligheter til å dyrke fritidsinteresser eller tilbringe tid sammen med venner og familie, de viktige tingene i livet. Og de får større frihet til å bevege seg ute i naturen eller rundt i Norges største og mest spektakulære fylke.

Eller kanskje gå ut og spise. Finnmark er full av opplevelser, også for ganen, og i byene er det et yrende kultur- og kaféliv for deg som setter pris på kafeer, spisesteder, konserter og forestillinger.

Avstanden mellom tette småbysentre og storslagne naturopplevelser er kort. Det er også turen fra hjem til jobb.

Forfatteren av denne saken har venner som gjerne bruker 10-15 timer av uka på reise til og fra jobben. Noe av jobben blir nok på hjemmekontor, men det blir likevel mange reisetimer i året. Til sammenlikning er en vanlig arbeidsuke 37,5 timer. Tenk på det.

Selv bruker Malene tolv minutter én vei. Det blir med andre ord mange ekstra timer, dager og uker i løpet av et år.

Her betyr du mer

Bilde av Malene, Camilla og Charlotte.
Her betyr du mer: Det gjelder både på jobben og i lokalsamfunnet, som Camilla Ådna og Charlotte Pedersen er del av. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Finnmark blir gjerne kalt mulighetene fylke.

Hos oss i Finnmarkssykehuset hvor Malene jobber, har vi slagordet Her betyr du mer. I dette ligger at vi er et lite helseforetak i et fylke med få innbyggere, at du får muligheter du kanskje ellers ikke ville fått, og at din stemme høres.

Ditt bidrag har stor betydning og blir til lagt merke til - på arbeidsplassen, og blant pasienter og brukere.

Det betyr også at karrierestigen, om du ønsker det og liker utfordringer, kan bli brattere enn andre steder.

Mulighetene står i kø, og du opparbeider deg mye kompetanse på kort tid.

Også i lokalsamfunnet har din innsats og tilstedeværelse stor betydning.

Null arbeidsgiveravgift

Mens Malene jobber i det offentlige, driver Esben dagligvarebutikk med til sammen tolv ansatte. Som arbeidsgiver i Finnmark er bedriften fritatt fra arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften slår først inn etter 850.000 kroner, og da med 5 prosent på lønn utover bunnfradraget.

I Norge for øvrig varierer arbeidsgiveravgiften fra 5,1 til 14,1 prosent på lønn. På toppen kommer 5 prosent for lønn over innslagspunktet.

Bedrifter i Finnmark og Nord-Troms, altså tiltakssonen, har også redusert elavgift.

- Det å drive en butikk i nord gjør kanskje at vi har en del andre problemstillinger enn lengre sør. Vi har for eksempel lengre leveringstid på varer, og andre bestillingsfrister å forholde oss til for at varene skal kunne leveres til rett tid. Samtidig så har vi goder slik som billigere strøm og null arbeidsavgift, sier Esben.

En vannmasse med åser og trær rundt
Augustkveld på Sennalandet. Finnmark har over 60.000 fiskevann. Foto:Eirik Palm

Utsikt og friskluft

Er du friluftsinteressert er det neste avsnittet for deg: Vi nevnte innledningsvis fritid. Mindre logistikk og reisetid, gjør altså at Malene og familien får adskillig mer tid til hverandre og menneskene rundt seg.

Som innbyggere i Finnmark har de også særskilte rettigheter ved aktiviteter i naturen. Et viktig prinsipp i Finnmark er at innbyggerne her har fortrinn når det kommer til fritidsaktiviteter som jakt og fiske.

Mens folk utenfor Finnmark må betale avgift for å fiske i fylkets mer enn 60.000 vann og elver, gjør vår familie det helt og holdent gratis. De har også fortrinn i lakseførende vassdrag, og de har førsteprioritet når det kommer til jakt. Finnmark er et eldorado for jegere, og også her er det et prissystem for favoriserer fastboende. Gjestejegere må blant annet konkurrere om et begrenset antall dagskort, og har lavere jaktkvoter.

Finnmark byr med sine fjell og vidder, øyer og fjorder på et mangfold av opplevelser som det tar år å utforske. På 48.618 kvadratkilometer finner du urbane opplevelser og pittoreske fiskevær, uberørt villmark og spektakulære toppturer. Du kan vandre alene eller bli med på tur sammen med andre på ski eller til fots. Ingenting er som skitur under den steikende aprilsola, og følelsen av å ha naturen for seg selv.

En person som holder en baby
Malene og familien får mer tid til det meste, ikke minst til de nyeste medlemmene i familien. Foto: Pernille Nicolaysen

Eller å føle på naturkreftene. Når vinterstormen uler og det frådende havet slår inn mot berget kan du ha det godt og varmt inne og se på naturkreftene, eller ta en tur ut og kjenne litt på hvor små vi egentlig kan være mot naturen.

De siste tiårene har også sommersesongen blitt lengre i Finnmark. Gjennomsnittstemperaturen har økt, og sommerstid kan du bade i elver, fjellvann og hav. Mange steder i Finnmark er det grupper som bader i havet hele året. Noen tar gjerne et forfriskende havbad hver eneste dag. 

Og hvis du lurer: Sommeren 2023 var fantastisk!

- Det beste for oss i den livsfasen vi er i nå, med småbarn, er at livet i Finnmark gjør at vi kan hoppe litt ut av hamsterhjulet. Vi får bedre tid til det meste, og det er det vi setter størst pris på. Det er jo her vi kommer fra og her vi vil være, sier Malene.