Medisinstudenter på undervisning ved SANKS Karasjok

SANKS tok imot åtte medisinstudenter som startet sitt 5.studieår i Finnmark via Finnmarksmodellen.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.08.2017
Sist oppdatert 23.10.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Studentene her sammen med SANKS ansatte Frøydis Nystad Nilsen, Georges Nasr, Arnhild Somby, Cecilie Jávo og Renathe Aspeli Simonsen.

​5. års studentene fikk introduksjonsundervisning over to dager der tema var Samisk kultur og betydningen av kulturell forståelse og tverrkulturell kommunikasjon i pasientbehandling. Studentene skal ha hovedbase i Hammerfest, men de vender tilbake til SANKS Karasjok til vinteren.
Og i oktober kommer 6.års medisinstudenter til SANKS Karasjok for undervisning og etter hvert skal de også ha praksis her.

Kulturell forståelse i møte med pasienter

Mandag startet dagen på Sametinget med informasjon og omvisning.  FoU-rådgiver Renathe Aspeli Simonsen på SANKS, innledet det faglige innholdet med et foredrag om «Samisk kulturforståelse i møte med den samiske pasienten». I løpet av mandagen var det filmvisning på Sápmi park, besøk hos reindriftsfamilie hvor de fikk et innblikk i reindriftas verdier og livsstil. Videre ut over dagen ble det foretatt et intervju med en same der tema var erfaringer med fornorskning og internatliv, etterfulgt med diskusjon om helsemessige konsekvenser av historiske traumer.

 

lavvo
Medisinstudentene får undervisning om samisk kultur i autentiske omgivelser, i lavvoen til reindriftsfamilie i Karasjok.Her med Anne Ravna Gaup og Anne Luoise Gaup Næss.

 

 

Tirsdag startet dagen med en forelesning samt samtale om tema «Kulturell forståelse og tverrkulturell kommunikasjon i møte med samiske pasienter».  Etterfulgt med rollespill ut dagen. Formålet med rollespillene var å belyse ulike kulturelle temaer og problemstillinger som studentene vil kunne møte i arbeid med samiske pasienter - både i psykiatrien og i primærhelsetjenesten. Samtidig vil temaet tverrkulturell kommunikasjon bli belyst.
Medvirkende for undervisningen disse dagene var overlege og barnepsykiater Arnhild Somby, Overlege og barnepsykiater Frøydis Nystad Nilsen, Sosialantropolog Renathe Aspeli Simonsen, Overlege Cecilie Jávo og koordinator for studentene og kommunelege Georges Nasr.

 

rollaspeallu
Rollespill med studenter og SANKS ansatte Frøydis Nystad Nilsen og Lars Helander .

 

Finnmarksmodellen

Til vinteren kommer studentene tilbake til SANKS for å ha sin praksis ved Ungdomspsykiatrisk enhet. Mange av studentene som har valgt Finnmarksmodellen sier at de ønsket å få erfaringer med å jobbe ute i distriktet med de utfordringene det medfører. Flere trekker fram mulighetene til å jobbe mer variert og allsidig med mer ansvar, som forlokkende ved å jobbe i Finnmark.

Koordinator for studentene og lege Georges Nasr sier seg fornøyd med de første undervisningsdagene ved SANKS. - Tilbakemeldingene fra studentene var utelukkende positive. De er fornøyd med det de har fått oppleve her i Karasjok, undervisningsopplegget og da spesielt med rollespillene. Dette er jo første gang vi tar imot studenter på denne måten, så det er selvfølgelig knyttet opp litt spenning til opplegget med også for det som skal skje videre i undervisningsløpet, forteller Georges Nasr.  

Les mer om Finnmarksmodellen