Michael er ny klinikksjef i Kirkenes

Michael Strehle er ansatt som klinikksjef ved Kirkenes sykehus. Strehle er i dag medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, og har i en periode vært konstituert som klinikksjef ved landets østligste sykehus.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 14.06.2024
Montasje med portrett av Michael Strehle og Kirkenes sykehus i bakgrunnen.

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Michael Strehle er 51 år og er utdannet spesialist i ortopedi. Han kom til Finnmarkssykehuset 1. mars i år, og har før dette blant annet ledet den kirurgiske avdelingen ved Helgelandssykehuset, hvor han i tillegg har hatt rollen som medisinsk koordinator i prosjekt Nye Helgelandssykehuset. I tillegg har han vært medisinsk rådgiver ved fagavdelingen i Helse Nord. Siden 22. april har han vært konstituert som klinikksjef ved Kirkenes sykehus.

- Jeg begynner jo å bli kjent med Kirkenes sykehus og med lokalsamfunnet, så jeg vet jo godt hva jeg går til. Kirkenes sykehus har mange dyktige og dedikerte ansatte, og vi har mye spennende som ligger foran oss. Sammen skal vi videreutvikle sykehuset, med et robust tilbud og en stabil besetning, som gir et godt spesialisthelsetilbud til innbyggerne i Øst-Finnmark, sier Strehle.

Med ektefelle i spesialisering i sør blir det for en periode pendling, men han legger opp til å være fysisk til stede i så stor grad som mulig.

- Jeg er glad for at Michael Strehle har takket ja til stillingen, og at ny klinikksjef dermed på plass. Dette er viktig for kontinuiteten og fremdriften, og Michael er opptatt av å nå gode resultater sammen med sine medarbeidere. Det er jeg sikker på at han vil lykkes med, sier administrerende direktør Ole Hope i Finnmarkssykehuset.

Finnmarkssykehuset vil nå starte rekrutteringen av ny medisinsk fagsjef i helseforetaket. Inntil videre vil Michael Strehle også ivareta denne stillingen.