Viktig milepæl for finnmarksmodellen

Nå ansetter vi legene som skal utdanne fremtidige kollegaer

Høsten 2017 tar Finnmarkssykehuset og Norges arktiske universitet i mot den første gruppen av legestudenter som skal ta sitt 6. år i medisinstudiet i Finnmark. Prosjektleder Ingrid P. Olsen er nå i gang med å rekruttere spesialistene som skal utdannestudentene.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 19.09.2016
Sist oppdatert 27.02.2017
Portrettfoto av Ingrid Petrikke Olsen
Prosjektleder Ingrid P. Olsen

​Viktig milepæl

– Dette er en viktig milepæl, sier Olsen. Vi har allerede klar den første lille gruppen med studenter som skal være piloter og teste ut ordningen for oss. Nå trenger vi undervisere!

Til sammen er det 13 bistillinger som skal besettes i første omgang. De som ansettes nå skal reint konkret utforme den undervisninga som skal gis fra høsten 2017. Selvsagt i tett samarbeid med universitetet.

Aktuelle søkere må ha Finnmarkssykehuset som hovedarbeidsgiver, og vil få bistilling i 10 eller 20 % ved Norges arktiske universitet, etter akademiske kvalifikasjoner. Det vil også komme en pulje med nye ansettelser våren 2017.

Studenter betyr mer her

– Vi vet at vi har mye å lære fremtidens leger, fortsetter prosjektlederen entusiastisk.

– Vi pleier å si om våre ansatte at de betyr mer her – og det gjelder også for legestudentene! Vi vil også gi studentene viktige kunnskaper i akuttmedisin, gode pasientforløp og ikke minst kulturforståelse siden vi i Finnmark har et mangfoldig og flerkulturelt samfunn.

Spennende mulighet

– Vi vet også at når studentene får sjansen til å ta store deler av studiet sitt her i Finnmark, så er det stor sannsynlighet for at mange av dem også velger å jobbe her etter studiet. Det betyr at det kan være fremtidens finnmarksleger som kommer hit som student. Å få være med å utdanne  gode leger er et givende og viktig arbeid som burde friste mange av legene  som jobber her allerede. Gode rollemodeller er viktig.

– Søknadsfrisen er 5. oktober, så løp og søk!

Se intern utlysning