Nå er jordmødrene i Alta en del av Finnmarkssykehuset

For noen uker siden ble Gunn Olsen, Liss Olderelv, Marit Karlstrøm og de andre jordmødrene i Alta en del av Finnmarkssykehuset. Om et halvt år flytter de inn i nye lokaler i Klinikk Alta.

Eirik Palm
Publisert 08.03.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for kameraet
Gunn Olsen, Marit Karlstrøm og Liss Olderelv er nå en del av Finnmarkssykehuset.

- Det er ikke store endringer for pasientene, men for oss er det nye systemer og rutiner, forteller enhetsleder Gunn Olsen ved fødestua på Klinikk Alta.

Virksomhetsoverdragelse

1. januar ble fødestua med ni dyktige jordmødre overført fra Alta kommune til Finnmarkssykehuset, gjennom en virksomhetsoverdragelse. I tillegg til å ta imot nyfødte, har de roller knyttet til svangerskapsomsorg, overgrepsmottaket og helsestasjon for ungdom.

Arbeidet med nye Klinikk Alta er i sluttfasen, og til høsten flytter jordmødrene fra dagens fødestue til flunkende nye lokaler i det nye klinikkbygget, med én fødestue, én reservestue, to barselrom og tre polikliniske rom.

LES OGSÅ: Slik blir tilbudet på Klinikk Alta

Erfaringer

Avdelingsleder Renate Jakobsson er glad for de nye medlemmene i familien. Prosessen var godt i gang da hun kom til jobben i Klinikk Alta, og ble med i møtene våren 2018. En samarbeidsgruppe med ansatte, leder av fødestua, avdelingsleder, tillitsvalgte og verneombud fra Alta kommune, samt ledelse, rådgivere og jurister fra Finnmarkssykehuset har hatt jevnlige møter i løpet av prosessen.

- Så har vi gjort oss noen erfaringer fra virksomhetsoverdragelsen, som vi tar med oss videre fremover mot 1. september, da vi skal overta sykestua fra Alta kommune, forteller hun.

(Teksten fortsetter under bildet)

 

En person som sitter ved et skrivebord
Renate Jakobsson

 

 

Virksomhetsoverdragelsen av sykestua omfatter personalet og drift av 14 senger, seks av disse tilhørende kommunen. Deretter skal sengetilbudet gradvis bygges ut til 20 senger.

LES OGSÅ: Styrker beredskapen ytterligere

Opplæring i ultralydrobot

- Det vil gagne pasientene at alt er organisert inn i spesialisthelsetjenesten. Vi får direkte linjer, og vil raskere kunne følge opp driften og ansvaret vårt. Og vi har hele tiden som mål om å bli bedre, sier Renate og fortsetter:

- På sikt går vi i gang med et prosjekt der vi skal lære opp alle jordmødrene på ultralydtilbudet, slik at alle kan få tilbudet i Alta, uavhengig av hvem som er på vakt.

Finnmarkssykehuset har hatt en testperiode med ultralydroboten, og erfaringene var så gode at den ble kjøpt inn til Klinikk Alta, som den første i Europa. Høsten 2019 skal vi være i gang med tilbudet.

LES OGSÅ: 629 finnmarkinger i 2018

BEHANDLINGER: Fødsel og barsel