Nå har drosjene i Finnmark hjertestartere

63 drosjer har nå hjertestartere. Målet er å få de livbergende maskinene i alle 88 drosjer. Mange av de som får hjertestans kunne vært reddet med rask og adekvat behandling. Med hjertestartere i drosjene øker muligheten til rask hjelp.

Publisert 15.03.2018
Sist oppdatert 23.04.2018
En mann som bøyer seg over på et gulv

Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell. I dag er mange hjertestartere betjent av personell helt uten helsefaglig bakgrunn. Mange liv er blitt reddet av lekfolk med hjertestartere. Hjertestartere plassert der folk ferdes kan spare tid ved en hjertestans. Derfor velger stadig flere kjøpesentre og andre virksomheter å skaffe seg en hjertestarter. At så mange drosjer nå velger å ha hjertestartere gir økt mulighet for å redde liv i Finnmark.

 Vi har hjertestartere i bilene i 17 kommuner i Finnmark i løpet av denne uken. Det betyr at vi kan være nærme de som trenger hjelp. Vi jobber videre for at AMK-sentralen får opp posisjonen til de drosjene som har hjertestartere, men det er litt programmeringsarbeid som gjenstår, sier Norges Taxiforbunds fylkesleder i Finnmark, Bjørn-Erik Mikkola.

Det er Klinikk for prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset som er ansvarlig for opplæring av drosjesjåførene i bruk av hjertestarterne. En av avdelingslederne i bilambulansen, Jan Arne Moen, har jobbet sammen med drosjenæringen i dette prosjektet.

Vi har hatt cirka 135 drosjesjåfører på kurs hos våre instruktører og det gjenstår cirka 70 sjåfører før vi er helt i mål. Finnmarkssykehuset roser drosjenæringen for denne satsingen. Ved hjertestans er det helt avgjørende å få hjertet i gang igjen så fort som mulig. Ring 113 umiddelbart hvis noen mister bevisstheten og slutter å puste eller puster unormalt. Start raskt med hjertekompresjoner frem til hjelpen kommer, sier Jan Arne Moen.