Nasjonalt team har fått en ny ansatt

Nasjonalt team ved SANKS har fått en ny ansatt i august. Vi ønsker velkommen til Per Martin Westerfjell som tar del i teamet og har kontorplass i Snåsa.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 18.08.2017
En person som smiler for kameraet
Per Martin Westerfjell

​I dag har Nasjonalt team fire ansatte med kontorsteder i Tysfjord, Narvik, Snåsa og Oslo.

Per Martin Westerfjell er 27 år født og oppvokst i en reindriftsfamilie i det sørsamiske området Namsskogan i Nord-Trøndelag. Per Martin er utdannet fysioterapeut (i 2015) og utdanningen sin tok han i Nederland. Etter utdanningen har han jobbet på avdeling for smerte og sammensatte lidelser – Smertesenteret, St. Olavs hospital i Trondheim.

Smerter og psykososiale vansker

Per Martin forteller at det var de hjemlige traktene og den samiske tilknytningen som førte til at han søkte seg arbeid ved SANKS. Min faglige interesse er å jobbe med sammensatte problemstillinger. Det å forstå sammenhengen mellom smerter og psykososiale vansker. Dette gjør jeg ved å prate med pasientene mine. Og da forsøker jeg å få pasienten til å forstå hvorfor han eventuelt kan ha kroniske smerter i ryggen. Det kan for eksempel bli opprettholdt/verre av det livet man lever (stress, økonomi, dårlige/lite sosiale relasjoner, bevegelsesfrykt, sedativt liv, lite mestring etc.) . I kombinasjon med samtaler tar jeg også i bruk eksponeringsterapi. Målet med denne terapiformen er nettopp å få pasienten til å forstå det som skjer eller det han føler. For å få dette til så jobber vi ofte uti fra en mestringsstrategi.  Jeg kan for eksempel oppfordre pasienten til å ikke kjempe imot smertene. I tillegg har jeg også jobbet med noe som heter aksepterings og forpliktelsesterapi (ACT) som er en type kognitiv terapi og motiverende intervju. Så det tenker jeg blir mine faglige verktøy i denne jobben.

Jeg gleder meg til å ta fatt på denne nye jobben ved SANKS. Jeg tror det blir utfordrende og variert arbeid og det liker jeg godt. Nå har jeg vært i Karasjok på introduksjonsuke og jeg har fått et godt inntrykk av min nye arbeidsplass. Så dette tror jeg skal gå bra.»

Hva er Nasjonalt team?

SANKS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til utvikling av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen i hele Norge. Av den grunn så man etter hvert også et behov å forbedre det kliniske tilbudet til den samiske befolkningen utenfor Finnmark. I 2008 startet derfor arbeidet med å utrede muligheten for utvidelse og bedring av de kliniske oppgavene på nasjonalt nivå. Det nasjonale teamet ble høsten 2009 opprettet som et treårig prosjekt med satellittkontor i Oslo, Snåsa, Tysfjord og Bodø. Etter prosjektperiodens slutt i 2012, ble nasjonalt team vedtatt opprettet i løpet av 2013 som en permanent del av den nasjonale tjenesten i SANKS.

Nasjonalt team skal være med på å fremme et likeverdig og kulturelt tilpasset behandlingstilbud for samer. Nasjonalt team gir et lavterskeltilbud i form av å vurdere alle henvendelser om behandling. Teamet kan bistå i å finne et egnet tilbud til de som ikke får et behandlingstilbud hos oss. Ved forespørsel kan det tilbys kulturtilpasset veiledning og undervisning til fagfolk som møter og arbeider med samiske pasienter, brukere og pårørende.

Kart

Dette bildet mangler alt-text

Tverrfaglig og ambulering

Det nasjonale teamet arbeider tverrfaglig og har stor grad av ambulerende virksomhet i de ulike samiske områdene. Kontorene i Tysfjord og Bodø har fokuset på lulesamisk befolkning, Snåsa og Oslo kontoret fokuserer på sørsamer og samer bosatt i Sør-Norge. Nylig ble det opprettet et nytt kontor i Narvik for å styrke tilbudet til markasamisk befolkning i Sør-Troms og Nordre-Nordland. SANKS har tilsammen fem utekontorer i Norge som blir koordinert av kontaktperson Vanja Skogvoll.

I 2015 inngikk SANKS i tillegg en avtale med Härjedalen og Jämtlands län i Sverige om behandling av samiske pasienter, veiledning og undervisning til helse- og omsorgspersonell. Disse henvendelsene er det vårt nasjonale team som imøtekommer. SANKS ser et økende behov i Sverige for mer kunnskap til å tilpasse helsemøtet for samer språklig og kulturelt. SANKS er glad for å kunne bidra til økt kunnskap som kan bidra til å forbedre helsetjenesten til samer også i Sverige.