Noen presiseringer om nye Kirkenes sykehus

Det har i de siste dagene kommet noen upresise fremstillinger i media om det nye sykehuset i Kirkenes, som Finnmarkssykehuset ønsker å kommentere. – Det er fullt fokus på å sluttføre prosjektet og rette de feilene som er, sier Lill-Gunn Kivijervi, prosjektansvarlig.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 21.03.2018

«Må rive alle badene»

– Det er ikke riktig at alle badene må rives. Det gjøres opprettingsarbeid ved at det legges inn godkjent membran på veggen i dusjsonen. Opprettingen innebærer at vi tar ned flisene i dusjsonen i våtrommene og retter de feilene som er observert, for deretter å legge fliser på nytt, sier prosjektleder Gunnar Stumo.

«Det sentrale datasystemet fungerer ikke»

– NRK Finnmark skriver at sentrale datasystemet fungerer heller ikke, dette er feil. Datanettverket i det nye sykehuset fungerer og har vært i bruk i lang tid. Blant annet av AMK-sentralen, som har vært operativ på det nye sykehuset siden oktober. Denne påstanden er antagelig en misforståelse som henger sammen med at den sentrale driftskontrollen – SD-anlegget – ikke er ferdig. Det er på grunn av forsinkelser i installasjonen og dette arbeidet er nå under fullførelse, med sikte på å være i drift om kort tid, sier Stumo.

«Bygget beveger på seg – vegger og gulv sprekker opp»

– Vi har utført omfattende målinger av bygget ved hjelp av ekstern ekspertise (rådgivende ingeniører), og det er ikke konstatert noen bevegelser av betydning. Det er ingenting som indikerer at sprekkene har noe med fundamentering eller grunnforhold å gjøre, derimot er det helt naturlige bevegelser i materialer som er brukt i bygget. Det er ikke lagt inn fuger for å fange opp naturlige bevegelser som følger av endringer i fuktighet og temperatur i materialene. Denne feilen er i ferd med å bli rettet nå, sier Stumo.

Sluttoppgjør

– Sluttoppgjøret er i prosess, Finnmarkssykehuset har engasjert advokat for bistand i sluttoppgjøret, avslutter Lill-Gunn Kivijervi.

Andrea Kovanen Sæten, kommunikasjonsrådgiver
932 55 049
andrea.kovanen.saeten@finmmarkssykehuset.no