Norges første kliniske spesialist i familieterapi

Liv-Reidun Haldorsen, ansatt på BUP i Kirkenes, fikk sin godkjenning som klinisk spesialist i familieterapi tidligere i år og er den aller første i landet som har oppnådd denne spesialiteten.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 25.07.2018
For å være godkjent klinisk spesialist er det krav om at kandidaten må være godkjent kliniker gjennom Fellesorganisasjonen (FO). Samtidig kreves en relevant master med fordypning av klinisk bakgrunn, og videreutdanning, samt veiledning. 

Liv Reidun var på forhånd klinisk barnevernspedagog og tok for seg sin masteravhandling fenomenet «Stedfortredende håp» og hvordan dette kan tas i bruk i familiebehandling. Videreutdanningen i familieterapi ble gitt på vitenskapelige høgskole i Oslo (VID) og ble gjennomført på normert tid. Særlig imponerende når vi vet at hun underveis i løpet fikk to barn!

Liv-Reidun beskriver selv sin nyvunne spesialitet som spennende.

– Dette har vært et spennende studieforløp. Veiledningen har stor betydning som hjelp i egen utviklingsprosess. Det har vært fint å få mulighet til å få kvalifisere seg videre og spesialiteten betyr en anerkjennelse av den arbeidsinnsatsen som jeg har lagt ned. Jeg kan nå tilføre større kvalitet i jobben til nytte for pasienten og de familiene som jeg kommer i kontakt med. Et familiefokus utnytter det potensialet som ligger i familiesystemet og betyr at behandlingen ikke bare må foregå i individualsamtaler, problemet skal ikke bæres av barnet/ungdommen alene.

Vektlegging av familieterapi står sentralt innen psykisk helsevern for barn og unge og BUP har alltid vært opptatt med å styrke dette fagområdet på poliklinikken.

- Vi er stolte av kompetansen hun har oppnådd og er glade for å ha henne med i arbeidsfellesskapet på BUP i Kirkenes, sier kollegaene hennes.

Vi gratulerer!