Ny medisinsk fagsjef

Ane Kokkvoll er konstituert som ny medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset. 1. oktober hadde hun sin første arbeidsdag i den nye rollen.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 16.10.2023
Ane Kokkvoll
Ane Kokkvoll gleder seg til å komme i gang med arbeidet som medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Kokkvoll har allerede fungert som assisterende medisinsk fagsjef siden i sommer, og når Sunde nå begynner å trappe ned, blir det rollebytte.   

Overlege og forsker

- Jeg ser fram til å lære mer om denne jobben,  bruke min erfaring og kunnskap til å arbeide for gode og trygge helsetjenester til Finnmarks befolkning, og for at Finnmarkssykehuset skal være en attraktiv arbeidsplass med godt arbeids- og læringsmiljø, sier Ane Kokkvoll.

- Og jeg gleder meg til å samarbeide med fagmiljøet og alle de dedikerte medarbeiderne som står på for pasientene hver eneste dag, framholder hun.


Ane er overlege og førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet, og går nå Master i helseledelse ved Nord universitet. I Finnmarkssykehuset startet hun som assistentlege ved barneavdelingen høsten 1998, og begynte i overlegestilling som spesialist i 2003.


​Hun har også vært involvert i flere ulike kvalitetsforbedringsprosjekter og sentral i store forskningsprosjekt, særlig prosjektet knyttet til overvekt blant barn og unge, som har vakt stor interesse. Prosjektet har fått mye publisitet. Som forsker har Ane produsert flere vitenskapelige artikler, vært medlem i evalueringskomiteer for PhD-kandidater og vært veileder for masterstudenter

Profilert rolle

I rollen som medisinsk fagsjef er hun med i Direktørens ledergruppe, og en del av foretaksledelsen.

​I tillegg til å være en sentral stilling internt i Finnmarkssykehuset, er stillingen som medisinsk fagsjef også profilert eksternt. Du vil derfor se og høre mye fra Ane Kokkvoll fremover.


- Dette er en stilling som er spennende, allsidig og utfordrende, hvor jeg ser at jeg får brukt all kunnskap og erfaring jeg har med meg til nå , og mer til. Min forgjenger har vært i stillingen i tolv år, og det er med stor ydmykhet jeg nå overtar stafettpinnen. Han vil fortsatt bidra sammen med meg i redusert stilling, noe jeg er utrolig takknemlig for, forteller hun.

 

En mann og kvinne som poserer for et bilde ved siden av en vannmasse
Harald G. Sunde trapper nå ned, men vil fungere som assisterende medisinsk fagsjef for Ane Kokkvoll. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

 Harald G. Sunde trapper nå ned, men vil fungere som assisterende medisinsk fagsjef for Ane Kokkvoll. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
​Kvalitet og tilbud

Harald G. Sunde begynte som medisinsk fagsjef høsten 2011, og ble som kjent kirkenesværing 15. januar 1984, da han etter avsluttet medisinerutdanning i Dublin begynte som turnuslege ved Kirkenes sykehus. Jobben som medisinsk fagsjef oppsummerer han som «spennende og uforutsigbar», der han har hatt en rekke saker hvor målet hele tiden har vært bedre kvalitet og et enda bedre tilbud til pasientene.


- Jeg skal arbeide i 50 prosent omfang som assisterende fagsjef fram til sommeren 2024 med Ane Kokkvold som fagsjef. Jeg er veldig glad for at Ane er ansatt i fagsjefjobben, jeg har kjent henne i 25 år og kjenner henne som en engasjert, vennlig, arbeidsom sjel med hjerte for Finnmark.  


- Hva har det gitt deg å jobbe i Finnmarkssykehuset?


- Gode venner, gode minner og god kjennskap til en organisasjon som mot sentraliserende tendenser i samfunnet både står på og står han av i Norges og Europas utkant. Jeg er veldig glad for å ha fått lov til å bidra, sier Harald G. Sunde.

Meningsfylt

Også Ane Kokkvoll skryter av kolleger, arbeidsplass og muligheter i helseforetaket med slagordet Her betyr du mer:


- I Finnmarkssykehuset får vi leger vanligvis arbeide med hele faget man har spesialisert seg i, mer allment og bredt. Eksempelvis har jeg som barnelege fått arbeide både med syke nyfødte og ungdom med astma. Det er utfordrende å jobbe bredt, men også veldig givende. Dessuten er vi flinke til å jobbe sammen i team, spesielt i akutte situasjoner takket være BEST-konseptet, og det har vært aktiv satsing på simulering (øvelser) med gode system for mottak av pasienter med ulike tidskritiske tilstander ved våre sykehus. Dette bedrer pasientsikkerhet, skaper teamfølelse og trygghet på jobb for ansatte. Jeg opplever at det er et godt miljø for utviklingsarbeid her, sier hun. 

- Jeg brenner dessuten for at Finnmarks befolkning, inkludert den samiske befolkning, skal ha like gode helsetjenester som andre, og det oppleves derfor meningsfylt å jobbe her og bidra til nettopp dette.