Ny metodebok ved hånd- og håndleddskader

Håndkirurgisk nettverk for Helse Nord bestående av håndkirurger og ergoterapeuter har utarbeidet en metodebok for behandling av håndskader.

Publisert 07.05.2018

​Metodeboken er ikke kun utarbeidet som en veiledning for UNNs egne leger. Den er også utarbeidet for å gi en veiledning til henvisende instanser i Helse Nord om:

  • hvilke pasienter som kan håndteres ved lokalsykehus hvis kompetansen finnes
  • hvilke pasienter som bør viderehenvises akutt
  • hvilke som kan planlegges utført ved UNN på nærmeste virkedag

Du finner metodeboken her