Nye Hammerfest sykehus klar for neste fase

Finnmarkssykehusets styre vedtok på styremøtet i Tromsø 15. februar å gå videre med prosjektet Nye Hammerfest sykehus.

Publisert 16.02.2018

​Det store byggeprosjektet er delt inn i flere faser. Med styrets vedtak av konseptrapporten er konseptfasen tilbakelagt og prosjektet er klar for neste fase, forprosjektfasen.

– Dette var en viktig milepæl for oss. Jeg er imponert over jobben som prosjektledelsen og våre fagfolk har gjort i denne fasen. Foran oss, i forprosjektfasen, har vi en stor jobb med den økonomiske bærekraften, som også styret påpekte, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

Konseptrapporten viser kostnader på 376 millioner kroner over rammen på 1 950 millioner kroner. Styret vedtok derfor at det må gjøres tiltak i forprosjektfasen, slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt ramme på 1 950 millioner kroner. Styret i Finnmarkssykehuset ber om godkjenning fra Helse Nord RHF til å iverksette forprosjektet for å bearbeide prosjektkostnadene.

Helse Nord RHF skal styrebehandle konseptrapporten 28. februar