Nye ledere i Finnmarkssykehuset

Michael Strehle er ny medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, mens Jonas Valle Paulsen blir klinikksjef for Teknologi og innovasjon. Dette er to sentrale roller i det pågående omstillingsarbeidet.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 25.02.2024
Sist oppdatert 26.02.2024
En collage av en mann
Michael Strehle er ny medisinsk fagsjef, mens  Jonas Valle Paulsen blir klinikksjef i en nyopprettet klinikk for teknologi og utvikling.

- Jeg ser veldig fram til å begynne i Finnmarkssykehuset, og til å ta over etter Harald G. Sunde. Det er store sko å fylle, og jeg er veldig motivert til bidra med min erfaring og kompetanse for gode helsetjenester i Finnmark, sier Michael Strehle.

Gleder seg

Den nye medisinske fagsjefen er 51 år og kommer fra stillingen som avdelingsleder kirurgi ved Helgelandssykehuset, og som medisinsk koordinator i prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Han er utdannet spesialist i ortopedi, og på CV-en har han blant annet også en toårsperiode bak seg som medisinsk rådgiver ved fagavdelingen i Helse Nord.

1. mars er han på plass i Finnmarkssykehuset.

- Nå gleder jeg meg til å bli kjent med mine framtidige kolleger, og til å møte fagmiljøene så snart som mulig, sier Michael Strehle, som opprinnelig kommer fra den tyske byen Fischach, om lag 50 kilometer vest for München, før han gjorde nordmann av seg for snart 25 år siden.

Medisinsk fagsjef rapporterer inntil videre til medisinsk direktør.

 

Satser tungt på teknologi og utvikling

I mars går også Jonas Valle Paulsen (48) over fra dagens stilling som innovasjons- og teknologisjef til den nyopprettede stillingen som klinikksjef for Teknologi og innovasjon.

Det ble ved årsskiftet besluttet å etablere en egen klinikk for å sikre digital endring og -utvikling i Finnmarkssykehuset. Klinikksjefen i den nye klinikken skal være pådriver for innovasjon, digitalisering, systematisk forbedringsarbeid og gevinstrealisering i helseforetaket. Med gevinstrealisering menes verdier som økt kvalitet, økt effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos pasienter, pårørende og ansatte.  

- Jeg ser fram til å sette en kurs og bidra til å skape et lag som kan levere på tid og etter de krav som er satt, sier Jonas Valle Paulsen, som blant annet har vært med i arbeidet med utvikling og testing av en gyrostabilisert pasientbåre for ambulansebåt. Båren er den første i sitt slag, og har siden i fjor høst blitt testet ut i værharde havområder med ambulansefartøyet Thea Jensen, som har base i Øksfjord.

I tillegg til stillingen som innovasjons- og teknologisjef har Valle Paulsen i en lengre periode vært konstituert kvalitets- og utviklingssjef Finnmarkssykehuset. Han har også bakgrunn som klinikksjef ved Hammerfest sykehus, og kjenner organisasjonen Finnmarkssykehuset godt.

Klinikksjef Teknologi og innovasjon inngår i foretakets ledergruppe, og rapporterer til administrerende direktør.

 

Dyktige medarbeidere

En mann i dress
Ole Hope.

Administrerende direktør Ole Hope er glad for at Michael Strehle og Jonas Valle Paulsen har takket ja til stillingene.

- Dette er roller som er sentrale i arbeidet med omstilling, forbedring og utvikling, som vi er i gang med. Med Michael og Jonas har Finnmarkssykehuset to dyktige og dedikerte medarbeidere, og jeg ser frem til et nært og godt samarbeid fremover, sier direktøren.

Han takker samtidig Harald G. Sunde som har vært villig til å stå i stillingen som medisinsk fagsjef frem til ny fagsjef er på plass.

- Dette har vært viktig for oss, og jeg er svært takknemlig for innsatsen, sier han, og legger til:

- Harald har vært en svært dedikert og kompetent ressurs for Finnmarkssykehuset i mange år. Foretaket er ham en stor takk skyldig for hans utrettelige arbeid for foretaket.