Nye medlemmer til SANKS brukerråd

SANKS trenger nye medlemmer til vårt brukerråd. Det er et fast verv som varer fra 2023 til 2025.

Publisert 13.06.2023
En gruppe mennesker som står foran et verdenskart

 Har du lyst til å bidra til:

  • at SANKS sine tjenester og tilbud har høy kvalitet? 
  • at SANKS tilbyr gode pasientforløp på tvers av tjenester og forvaltningsnivå? 
  • god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner?

Da bør du melde deg som medlem til vårt brukerråd! ​

​​Brukerrådet i SANKS

Det er ønskelig at medlemmer i SANKS brukerråd har et engasjement for det samiske samfunnet, og har noe erfaring enten som pasient eller pårørende. SANKS vektlegger også at brukerrådet representerer den samiske pasientens/brukers mangfold.

Formålet med brukerrådet er å forbedre SANKS sine tjenester gjennom samarbeid, rådgivning, aktiv medvirkning og systematisk tilbakemelding i utforming av SANKS sitt tjenestetilbud. Vervet i brukerrådet skal være en ressurs for både SANKS og brukere av SANKS. 

​​Organisering av brukerrådet ​

Brukerrådet har fem medlemmer og minst to varamedlemmer. Disse er oppnevnt av SANKS på bakgrunn av medlemmers erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og eventuelt organisasjonstilknytning.

Sammensetningen av brukerrådet vil være en balansert representasjon fra psykisk helsevern og rus/avhengighetsproblematikk for barn, ungdom og voksne. Unge voksne oppfordres også til å melde sin interesse.

Godtgjørelse og honorar for deltakelse, samt kostnader til reiser og opphold til møter i ​brukerrådet vil bli dekt av Finnmarkssykehuset og SANKS.

​​​Meld din interesse ​

Å melde din interesse er ikke forpliktende før vi har kommunisert nærmere med deg og bekreftet valget av representanter.

Send noen ord om deg selv og din kontaktinformasjon til vår rådgiver i SANKS, så tar vi kontakt: Berit.anette.somby@finnmarkssykehuset.no | tlf: ​​​​​ 47 68 87 50

Her finner du mandatet for SANKS sitt brukerråd