Nye perspektiver på selvmord

Anne Silviken, psykologspesialist og forsker ved SANKS, har sammen med Gro Berntsen skrevet et kapittel i boken «Nye perspektiver på selvmord - Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd».

Publisert 03.03.2021
Sist oppdatert 07.06.2023
En person som står på en brygge

Kapitlet «Etterlatte ved selvmord i samiske områder» belyser noen av de utfordringene som samiske etterlatte kan oppleve i møte med hjelpeapparatet som følge av mangel på samisk kulturkompetanse. I tillegg belyses også betydningen av religion og åndelighet i sorgprosessen hos samiske etterlatte.

Det er LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord som har tatt initiativ til boken i forbindelse med sitt 20 års jubileum i 2020. Kari Dyregrov og Vigdis Songe-Møller er redaktører for boken, og ulike forfattere fra hele landet har bidratt. LEVEs mål med boken er: «Å løfte og intensivere samfunnsdebatten om selvmord, rette oppmerksomheten mot ubelyste områder og bidra til forebygging i et folkehelseperspektiv, støtteperspektiv og brukerperspektiv».

En kvinne som smiler til kameraet

Jeg anbefaler boken fordi den er et tverrfaglig bidrag inn i forståelsen av selvmord og det selvmordsforebyggende arbeidet samt vektlegger betydningen av likepersonsstøtte, og som Bent Høie skriver i etterordet: «Du trenger ikke å streve alene. For du er ikke alene om å streve. Bryt tausheten!», skriver Anne Silviken. 


Du finner boken her