Nytt analyse-tilbud for ufrivillig barnløse i Finnmark

Mer enn hvert tiende par opplever ufrivillig barnløshet. Tidligere måtte menn til UNN Tromsø for å få undersøkt og analysert sæd, når par skal utredes. Nå får de utført analysen ved Hammerfest sykehus.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 26.02.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av de involverte i det nye tilbudet.
Overlege Marit Vidringstad sammen med bioingeniørene Hamid Amini-Kaveh og Tove Sørlie.

Mellom 9 og 15 prosent opplever infertilitet, eller ufrivillig barnløshet. Definisjonen gjelder for par som i mer enn ett år har forsøkt på å oppnå graviditet. Mange av dem kan likevel få barn, men vil kanskje trenge hjelp av IVF/prøverørsbefruktning.

Det kan være mange årsaker til ufrivillig barnløshet. En av disse er dårlig sædkvalitet hos mannen. For få sædceller, sædceller som ikke svømmer godt eller sædceller med unormal form og bevegelse er den hyppigste årsaken blant menn med fruktbarhetsproblemer.
 

Tilbud fra mars 2020

For å kunne fastslå om dette er årsaken, må sædkvaliteten analyseres. Til nå har mannen vært nødt til å reise bort for å avlevere og få gjennomført en analyse.

Fra mars 2020 tilbyr Hammerfest sykehus sædanalyse som del av infertilitetsutredning.

- Denne analysen har ikke tidligere vært et tilbud her i Hammerfest eller Finnmark. Fordi prøven må analyseres fersk - innen en time - har disse mennene måttet reise til UNN for å få gjort analysen, forteller Marit Vidringstad, overlege ved gynekologisk avdeling i Hammerfest.

Sammen med bioingeniørene Tove Sørlie og Hamid Amini-Kaveh har Vidringstad vært ved infertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital i Trondheim, for å forberede tilbudet som nå starter opp på Hammerfest Sykehus.

Det er anslått et årlig behov for 70 slike analyser i Finnmark.
 
Her finner du informasjon om tilbudet

Tilpasset

Ved utredning av ufrivillig barnløshet må både mannen og kvinnen utredes. Det er imidlertid ikke alltid det er mulig å samordne tidspunkt slik at prøve og time i poliklinikk kan gjøres samtidig.

Fastlege må sende en egen henvisning på mannen hvor man ber om sædanalyse, og denne henvisningen sendes til gynekologisk avdeling, Hammerfest Sykehus.

Et tilbud i Finnmark vil bidra til å gjøre utredningen mer tilpasset, samtidig som det er et ledd i arbeidet med å sikre at flest mulig pasienter skal behandles nær hjemstedet.

Det er fastlegen som skal henvise til slike undersøkelser. Henvisningen skal gå via gynekologisk avdeling.

For veldig mange vil dette bety kortere reisetid. I tillegg kan ventetiden for å få gjennomført en slik analyse, og dermed også tiden fram til prøverørsbehandling i Tromsø eller andre steder, bli kortere.

- Det er viktig at prøven må være fersk. Mange med kort reisevei vil kunne ha med en prøve hjemmefra, når de kommer hit til utredning. For pasienter med lengre reisevei er det mulig å ta prøven her på sykehuset, på samme måte som ved andre sykehus, sier Tove Sørlie.
 
Sykehuset har fra før tilbud om sædanalyse for menn som har gjennomført sterilisering, for å fastslå at inngrepet har vært vellykket. 
 
Dette er en noe enklere analyse enn den som nå innføres ved sykehuset.
 
(Teksten forsetter under bildet)

Illustrasjonsbilde av sædceller som svømmer mot egg.

Det kan være mange årsaker til dårlig sædkvalitet, men par som opplever fruktbarhetsproblemer kan likevel få hjelp, men vil kanskje trenge IVF/prøverørsbefruktning. (Ill. Colourbox)

 Skader, arv, hormoner
En sædprøve skal inneholde fra 20 millioner til 300 millioner sædceller per milliliter. Av disse må minst halvparten svømme med en tydelig bevegelsesretning. I tillegg kan noen ha få eller ingen sædceller. Her kan årsaken gjerne være tidligere skader på testiklene, infeksjon eller ubalanse av hormoner. Menn med avvik på sædprøven sin kan fortsatt ha evne til å befrukte, men noen av disse parene vil være i behov av hjelp i form av prøverørsbehandling.
 
Du kan lese mer om ufrivillig barnløshet i helsenorge.no
 

Sjekkliste for mannen

Det er altså mange faktorer som har betydning for sædkvaliteten. Dette kan du som mann gjøre for å øke sædkvaliteten:  
 • Stump røyken, ikke bruk snus.
 • Unngå bruk av anabole steroider.
 • Unngå bruk av narkotika.
 • Unngå overvekt.
 • Vær bevisst på et sunt kosthold.
 • Spis mer fisk, eller pass på å ta tilskudd av Omega-3.
 • Vær moderat med alkohol.
 • Vær i fysisk aktivitet.
 • Vær oppmerksom på bivirkninger av legemidler
 • Testiklene henger utenpå kroppen fordi de fungerer best ved 36 grader. Bruk litt løse boksershortser og unngå varme bad, bilsetevarme og PC-en i fanget.
 • «Middelshavskost» anbefales
 • For å redusere tiden sædcellene er i bi-testikkelen, anbefales utløsning minst 2-3 ganger per uke.