Nytt rehabiliteringstilbud for MS-pasienter i Finnmark

Rehabiliteringsenheten på Kirkenes sykehus planlegger å starte opp et nytt tilbud for personer med MS

Publisert 25.01.2018

​Vi planlegger opphold for grupper på cirka fire pasienter, som vil strekke seg over to uker (mandag-fredag) med mellomliggende helg, totalt 12 dager. Det vil bli lagt opp til felles trening, felles undervisning om relevante tema, mulighet for erfaringsutveksling, sosiale aktiviteter, og noe individuell oppfølging.

I teamet vårt har vi fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere og nevrolog. Vi har også samarbeid med ambulant rehabiliteringsteam (ART), logoped, synspedagog, sexolog og psykolog. Vi vil tilpasse opplegget etter gruppens og enkeltpersoners behov. I den grad det er mulig vil vi tilstrebe å sette sammen grupper av personer som har tilsvarende funksjonsnivå. Den første gruppen planlegges våren 2018. Vi har mulighet til å ta imot grupper flere ganger i året framover, avhengig av etterspørselen.

Personer med MS fra Finnmark vil bli prioritert, men også andre vil bli vurdert dersom det er kapasitet.

Henvisning:

I henvisningen må det framkomme opplysninger om funksjonsnivå, mål/ønsker for oppholdet og problemstillinger som er aktuelle. Dette vil gjøre det mulig for oss å planlegge et godt tilpasset opplegg både på individ- og gruppenivå. Vi gjør oppmerksom på at det også er mulig å søke om individuelle opphold for personer med MS, der fokus vil være individuell kartlegging/rehabilitering og der innhold og varighet tilpasses den enkelte.

Henvisning til opphold sendes av lege til Rehabiliteringsavdelingen ved Finnmarkssykehuset.
Den elektroniske adressen for kommunelegene i Finnmark er: Rehabilitering.
Andre helseforetak i Helse-Nord sender til rekvirentkode: FFMR.
For de som sender pr. post er adressen: Klinikk Kirkenes, Fysikalsk Medisinsk Rehabilitering (FMR), Postboks 410, 9915 Kirkenes.

Ved spørsmål ta kontakt på:
Telefon: 78 97 31 57
E-post: Marte.Sofie.Mardal@finnmarkssykehuset.no