Nytt tilbud for rusavhengige

I dag åpnet den nye døgnenheten for avhengighetsbehandling ved Klinikk Alta. Enheten har 14 årsverk, og de første pasientene kommer allerede 18. mai.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 15.05.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
Sofie Bjørnå og Ragnhild Hanne Nilsen sitter i hver sin stol inne på et av behandlerrommene.
Sofie Bjørnå og Ragnhild Hanne Nilsen. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

TSB, tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, har vært en del av det planlagte tilbudet ved Klinikk Alta, som hadde offisiell åpning 11 desember i 2019. 18. mai er enheten i drift.
 

Gleder seg

- Vi gleder oss veldig. Folk sitter her og tripper etter å komme i gang. Nå har de brukt mye energi på å gjøre klart for de første pasientene, sier avdelingsleder Ragnhild Hanne Nilsen ved psykisk helsevern og rus på vegne av de ansatte ved den nye enheten.
 
Avdelingen i tredje etasje ved Klinikk Alta er pusset opp, og torsdag ettermiddag var ansatte i gang med å klargjøre lokalene før snorklippingen klokka 9 neste dag.
 
Tilbudet er nytt i Alta, og betyr at flere kan få behandling i Finnmark. Fra før har Finnmarkssykehuset TSB ved Sámi klinihkka i Karasjok.
 
Den nye enheten får seks plasser, personellet utgjør 14 årsverk i turnus. En overlege er knyttet til enheten. 
 
- Vi har fått et veldig kompetent personell, med lang erfaring innenfor rusbehandling og psykiatri, forteller avdelingslederen. 
 
Døgnenheten for avhengighetsbehandling er planlagt utbygd neste år med psykolog og to avrusningsplasser.
 

Frivillig tilbud

Behandling ved enheten er frivillig, og det er et vurderingsteam som avgjør om pasienten har rett til behandling. Henvisning får pasienten fra lege, psykolog, sosialtjenesten eller annet helsepersonell som har rett til å henvise til TSB.
 
Den nye døgnenheten for avhengighetsbehandling vil være nært knyttet til psykisk helsevern, som holder til vegg i vegg i Klinikk Alta.
 
- Vi skal ha et godt samarbeid med rusteamet og LAR - legemiddelassistert rehabilitering. I tillegg har vi et godt samarbeid med somatikken ved sengeposten her, som skal tilby oss vakttjenester. Det er mye samhandling til beste for pasienten, sier Ragnhild Hanne Nilsen.
 

Etterspørsel

 18. mai kommer de første to pasientene til den nye enheten. Etterspørselen er allerede stor.
 
– Det er mange som ønsker seg hit, og det begynner å bli venteliste for behandling. Vi kunne sikkert fylt opp alle plassene med en gang. Det er tre – fire pasienter allerede første uka. Så vi ser det er et behov, forteller Sofie Bjørnå, som er fungerende assisterende enhetsleder.
 
Klinikk Alta har omlag 200 ansatte. Psykisk helsevern og rus er de største enhetene ved klinikken.