Pressmelding fra Finnmarkssykehuset

Nytt tilbud til Finnmarks hjertepasienter

6. mai 2016 hadde Finnmarkssykehuset en offisiell markering av det nye tilbudet for Finnmarks befolkning, sammen med giveren av den nye hjerte-CT-maskinen, Trond Mohn. Denne maskinen har alt av det siste innen programvare og er derfor den eneste av sitt slag i hele Norden.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 06.06.2016
Sist oppdatert 27.02.2017
En mann og kvinne som poserer for et bilde

​Hjerte-CT, er et nytt utredningstilbud, som benyttes ved mistanke om kransåresykdom (trange hjertekar). Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes, mottok høsten 2015 en meget avansert CT-maskin i gave fra næringslivsleder Trond Mohn i Bergen.

Gaven ble gitt fordi Mohn ønsket at også Finnmarks befolkning skulle få et tilbud om hjerte-CT i sitt hjemfylke. Han er godt kjent med forekomsten av hjerte- og karsykdommer i Finnmark og ønsker med gaven å bidra til at Finnmarkingene får tilbud om CT-undersøkelse ved hjerte- og karsykdom.

Dette er altså en gave til alle i Finnmark, også de som ikke har Klinikk Kirkenes som sitt nærsykehus. Mohn har tidligere gitt tilsvarende CT maskiner til UNN og Haukeland sykehus.

Avansert CT maskin

Den nye CT-maskinen er svært avansert, en toppmodell av det som tilbys på verdensbasis. I tillegg har Mohn sørget for at maskinen inneholder svært mye ekstrautstyr. Dette betyr at det i tillegg til hjerteundersøkelser, kan gjøres alle andre typer CT-undersøkelser.

– Samtlige undersøkelser kan nå gjøres raskere, mer skånsomt og med mindre bruk av røntgenstråling enn tidligere, sier Ranvei Sneve, leder på radiologisk enhet, Klinikk Kirkenes.

Raske undersøkelser er viktig ved undersøkelse av barn, urolige pasienter og pasienter som har vært utsatt for alvorlige ulykker.

– I tillegg er maskinen utstyrt med avansert teknisk utstyr for å kunne ta prøver av kreftsvulster. Dette vil forenkle prøvetaking og øke kvaliteten på prøvematerialet, sier Sneve.

Maskinen har også avansert utstyr for påvising av svulst i tarm med flotte 3 D løsninger som gjør vurderingen av bildene bedre.

Undersøkelser

Hjerteundersøkelser med denne CT maskinen, er en svært god metode for å utelukke sykdom i kransårene. Hjertet undersøkes i løpet av ett eller noen få hjerteslag, først uten røntgenkontrastmiddel hvor man vurderer kalkmengden i kransårene, deretter med røntgenkontrastmiddel for framstilling av kransårene.

Tilbudet på Kirkenes er etablert i tett samarbeid med hjertespesialistene ved Klinikk Kirkenes og fagmiljøet rundt tilsvarende tilbud ved UNN. Hvis det ved CT undersøkelse påvises forandringer som krever flere undersøkelser eller behandling, henvises pasienten til hjerteavdelingen ved UNN for dette.

Hvilke hjerte pasienter kan undersøkes med denne nye maskinen?

Det er kun hjertespesialister og erfarne indremedisinere som etter klinisk undersøkelse og nøye utvelgelse, henviser pasienter til denne undersøkelsen. Dette fordi det er viktig at pasienten får det riktige utredningstilbudet med en gang.

Hjerte-CT er ingen god undersøkelse for pasienter som har vært hjerteoperert, fått satt inn stent i hjertekar eller som har en rask og urolig puls.

Fastleger vil fortsette å henvise pasienter til hjerteutredning hos hjertespesialist/indremedisiner som tidligere.

Hvordan utføres hjerte CT undersøkelsen?

CT undersøkelse er en betydelig mer skånsom metode for utredning av hjertekarsykdom enn vanlig kateterbasert hjerteundersøkelse. Pasienten får røntgenkontrastvæske via en blodåre i albuen. CT bilder tas idet kontrastvæsken fyller hjertets kransårer. Slik kan man se om det er forkalkninger i åreveggen eller trange forhold av andre årsaker.

Hva skjer etter CT undersøkelse?

Når undersøkelsen er utført blir bildene tolket av røntgenlege som er spesialist i hjerte CT. Resultatene blir diskutert med hjertespesialist på Klinikk Kirkenes. Pasienten får informasjon om resultat av undersøkelsen fra henvisende lege. De som eventuelt trenger flere undersøkelser eller for eksempel behandling for trange kransårer, blir henvist vider til UNN for dette.

(Klikk på bildene for høyoppløselige versjoner)

En mann og kvinne som poserer for et bilde
 

En person som håndhilser på en gruppe mennesker i hvite laboratoriefrakker