Akuttberedskap i Finnmark:

Øker bemanningen i ambulansetjenesten

Finnmarkssykehuset skal de neste tre årene øke antallet fast ansatte i ambulansetjenesten med 41 nye kolleger ved ambulansestasjonene i Finnmark.

Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
Publisert 21.12.2023
Bilde fra en ambulanseøvelse i ambulansetjenesten tidligere i høst.
Bildet er fra en øvelse tidligere i høst. Finnmarkssykehuset går nå i gang med en historisk styrking av ambulansetjenesten i Finnmark. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Fremtidig bemanning med årsturnus og tilstedevakt/hjemmevakt skal frem til 2026 øke fra 150 til 191 ansatte i turnus med tilstedevakt/hjemmevakt.

Hensikten er å møte utfordringene med rekruttering og tilgang på vikarer ved å bedre arbeidsforholdene for ansatte i ambulansetjenesten i Finnmark.

- Med dette starter overgangen fra hvor det er hjemmevaktstjenester til vakt på vaktrom. Man lager med det et skille mellom jobb, privatliv og fritid. Beredskapen flyttes fra hjemmet til vakt på vaktrom, og responstiden forbedres, sier klinikksjef Trond Ivar Carlson ved klinikk prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset.  

Konkurrerer

Dette betyr i praksis en vesentlig styrking av ambulansetjenesten, og styret sluttet seg enstemmig til forslaget om å igangsette opptrappingsplanen. Videre handler det om å sikre fremtidig god rekruttering til tjenesten.

- Vi skal konkurrere med mange andre tjenester, så det blir viktig gå gjøre en kjempegod jobb, sier klinikksjefen.

Dette krever også særavtaler med fagforbundene. Det er gjort en avtale med Delta, og klinikksjefen har god dialog med Fagforbundet.

Gradvis opptrapping

Arbeidet skjer i en gradvis opptrapping for to-bilstasjoner ved klinikk prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset.

- Dette gir en gevinst for hele akuttlinja i Finnmarkssykehuset, sa styreleder Lena Nymo Helli under styrebehandlingen.

Styret viser også til utviklingen i den prehospitale tjenesten, med ny teknologi og endringer i behandlingen og mener opptrappingsplanen gir gode muligheter for videreutvikling av ambulansetjenesten.

Opptrappingsplan innebærer en gradvis overgang til tilstedevakt med grunnbemanning for å dekke alle årets vakter (inkl. ferie) over tre år. Dette bidrar til å redusere behovet for ferievikarer, utover lærlinger og paramedisinstudenter. Planen er som følger:

  • 2024: Tre 2-bilstasjoner med overgang til tilstedevakt (minimum én bil på tilstedevakt). I tillegg må Hasvik ambulanse over på helårsturnus.
  • 2025-2026: Resterende 2-bilstasjoner med hjemmevakt overgang til tilstedevakt.