Økning i fødselstallet

Det var 47 flere fødsler i Finnmark i 2023 enn året før, viser tall fra Finnmarkssykehuset. Til sammen ble det i fjor født 612 barn ved de tre fødeenhetene i Finnmark.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 02.01.2024
Illustrasjonsbilde av babyføtter
612 nye Finnmarks-borgere så dagens lys for første gang i 2023. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette er det nest laveste tallet i nyere tid, viser oversikten over fødsler i Finnmark de siste 15 årene, der 2009 var en topp med 814 fødsler.

Selv om ikke oversikten for samtlige av landets fylker er tilgjengelig ennå, viser grafene i Finnmark i hovedsak at vi følger trenden i resten av landet.

Fruktbarhetstallet i Finnmark er imidlertid under landsgjennomsnittet.

(Teksten forsetter under bildet)

Grafikk som viser utviklingen i barnefødsler i Finnmark.
Antallet barnefødsler i Finnmark var i 2023 det nest laveste på 15 år. Grafene inkluderer ikke fødsler fra Finnmark som har skjedd ved andre sykehus. Illustrasjon: Finnmarkssykehuset

 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fruktbarhetstallene – med unntak av 2021 (under koronapandemien) – har falt hvert år. I 2022 var fruktbarhetstallet 1,41, noe som er det laveste som noen gang er målt i Norge. I Troms og Finnmark var fruktbarhetstallet 1,35.  

Fruktbarhetstallet viser hvor mange barn en kvinne i gjennomsnitt vil føde gjennom livet, under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret forblir som på det gitte tidspunktet.

En annen klar tendens de siste årene er at snittalderen for førstefødende har økt. Ifølge SSB hadde 54 prosent av kvinnene som fylte 30 år i 2022, ikke fått barn. Ti år tidligere var den tilsvarende andelen 42 prosent.

Tall fra de nordiske landene viser den samme utviklingen.

Finnmark startet imidlertid 2024 med en ny borger. Årets nyttårsbarn kom til verden én time og 57 minutter inne i det nye året.