Ole Hope er ny direktør i Finnmarkssykehuset

Ole Hope (60) er i styremøtet i dag, 28. september, ansatt som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 16.10.2023
Grafisk brukergrensesnitt
Ole Hope starter 1. november i jobben som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset . ​Foto: Hans Jørgen Brun / Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Hope kommer fra Bergen, og jobber i dag som prosjektdirektør i Helgelandssykehuset. Han tiltrer stillingen som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset i november.

- Vi er svært fornøyd med at Ole Hope har takket ja til stillingen. Med Hope har vi en erfaren og tydelig toppleder med evne til strategisk helhetstenkning og langsiktig ledelse. Han har stor gjennomføringsevne, bred erfaring fra komplekse organisasjoner og evne til å tenke nytt. Det er viktig for videreutviklingen av Finnmarkssykehuset, sier styreleder Lena Nymo Helli i Finnmarkssykehuset.

Lena Nymo Helli
Styreleder Lena Nymo Hello. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Ole Hope har PhD-grad innenfor strategi og ledelse, master i strategisk ledelse fra Norges handelshøyskole (NHH) samt offisersutdanning fra Sjøkrigsskolen. I tillegg til nåværende stilling ved Helgelandssykehuset har han erfaring som toppleder i blant annet Stiftelsen Bergensklinikken, Business Region Bergen, Norges Handelshøyskole, Vesta Finans AS, Grieghallen og Den Nationale Scene.


- Jeg gleder meg til å komme i gang i Finnmarkssykehuset. Jeg synes at selve utlysningen, kravene og forventningene som stilles gjør det ekstra både utfordrende og lystbetont å ta fatt i arbeidet. Det gleder meg også at vi nærmer oss et fullført Hammerfest sykehus, som innebærer at infrastrukturen i helseforetaket er god og på plass. Med infrastrukturen på plass skal vi sammen videreutvikle selve innholdet i Finnmarkssykehuset, sier Ole Hope

Finnmarkssykehuset er i ferd med å avslutte en historisk satsing på sykehusbygg og -utstyr i Finnmark, med nye sykehus og klinikker i Kirkenes, Hammerfest, Alta og Karasjok. De nordnorske helseforetakene står nå i en prosess der Helse Nord utreder funksjonsfordeling, hvor målet er å skape et bærekraftig spesialisthelsetilbud for fremtiden.

Det har vært stor interesse for utlysningen, og til sammen 19 kandidater meldte sin interesse for topplederstillingen.

- Vi har hatt mange sterke lederkandidater, og flere av disse har vært med i prosessen frem til avgjørelsen. Som styreleder ser jeg frem til et nært og godt samarbeid med den nye topplederen. Vi er også glad for at han har anledning til å begynne allerede på senhøsten, slik at han kommer raskt i gang med å bli kjent med Finnmarkssykehuset og tidlig inn i prosessen som er igangsatt av eierne våre, sier Lena Nymo Helli. 

- Så vil jeg også takke Vivi Brenden Bech som har vært villig til å la seg konstituere som administrerende direktør i perioden mens rekrutteringsprosessen har pågått. Hun har styrt Finnmarkssykehuset med kyndig hånd, og vil gjøre det frem til den nye direktøren er på plass. Vi er enige om at han skal ha sin første arbeidsdag hos oss onsdag 1. november, sier styrelederen.

Styreleder Lena Nymo Helli sammen med påtroppende administrerende direktør Ole Hope og konstituert adm. dir. Vivi Brenden Bech foran nye Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
Styreleder Lena Nymo Helli sammen med påtroppende administrerende direktør Ole Hope og konstituert adm. dir. Vivi Brenden Bech foran nye Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset