Om henvisninger til SANKS

Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sende henvisninger til SANKS enten elektronisk eller per post.

Publisert 18.04.2018
Sist oppdatert 02.11.2021

​Samisk nasjonal kompetansetjeneste- psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr behandling for barn, unge og voksne. Hovedkontorene er lokalisert i Karasjok. SANKS har og et Nasjonalt team som har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark, med lokasjoner i Snåsa, Røros, Hamarøy og Oslo.

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset,- og så den enheten de skal henvises til. F.eks. Psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Henvisninger per post

Henvisninger kan også sendes per post.
Henvisninger voksne (VPP og Døgnenheten) sendes:
SANKS Karasjok v/enheten man ønsker å henvise til
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok​
T ​ 78 96 74 30

Henvisninger barn og unge (BUP, Familieenheten, PUT/TSB og UPA) sendes:
SANKS Karasjok v/enheten man ønsker å henvise til.
Postboks 4
9735 KARASJOK
78 96 74 20

Henvisninger til TSB Døgnenhet psykisk helse og avhengighet sendes:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/enheten man ønsker å henvise til. 
Postboks 1294
9505 Alta
T 784 65 862